Hur man avgör vilka aktiviteter som har högst hävstång i ditt arbete

8

Enligt Brian Tracy, författare till Eat That Frog, "innehåller [tre kärnuppgifter som du utför det mesta av värdet som du bidrar med till ditt företag eller organisation. Din förmåga att exakt identifiera dessa tre nyckeluppgifter och sedan fokusera på dem för det mesta är avgörande för att du ska kunna prestera på ditt bästa."

Du kanske redan är bekant med Pareto-principen, som säger att 80% av dina resultat kommer från 20% av dina handlingar, att 80% av din försäljning kommer från 20% av dina kunder, och så vidare. Likaså finns det ett mycket litet antal arbetsuppgifter där du levererar 80 eller till och med 90 % av ditt värde. Det här är dina arbetsaktiviteter med högst hävstång.

Hur går du tillväga för att identifiera dem? Tracy rekommenderar att du gör fyra saker:

  1. Gör en lista över allt du gör under loppet av en vanlig månad och ta reda på de viktigaste uppgifterna du ansvarar för i ditt arbete.
  2. Fråga dig själv: Om du bara kunde göra en sak på den listan hela dagen lång, vilken post på listan skulle tillföra mest värde till ditt företag?
  3. För det tredje, fråga: "Om du bara kunde göra en sak till på din lista över nyckeluppgifter, vilken skulle vara den andra aktiviteten som bidrar med mest värde till ditt företag?"
  4. Slutligen, fråga dig själv vad den tredje viktigaste uppgiften är.

Enligt Tracy finns 90 procent av värdet som du bidrar med till ditt företag i dessa tre uppgifter, oavsett vad de är. Allt annat du gör är antingen en supportuppgift eller en kompletterande uppgift som förmodligen skulle kunna delegeras, minskas, läggas ut på entreprenad eller elimineras." 1

När så mycket av dina resultat kommer från så få aktiviteter är det värt att fundera på vilka aktiviteter som har högst hävstång i ditt arbete.

Ännu bättre, kör igenom samma ritual och fråga dig själv vilka de tre viktigaste aktiviteterna för ditt sinne, kropp, karriär, ekonomi och relationer är. Att ta reda på var du kan få störst valuta för pengarna är något du bör göra i varje aspekt av ditt liv.

Inspelningskälla: alifeofproductivity.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More