UI: Nyckeln för din appframgång

0

För att en ansökan ska bli framgångsrik spelar flera aspekter av design en viktig roll. Av dem är användargränssnitt (UI) en prioritet för alla företag. Det beror inte bara på att apputvecklare vill ge användarna en bra användarupplevelse utan också på att konkurrensen eskalerar.

Användargränssnitt (UI) är utrymmet mellan applikationen och användaren. Allt som involverar en aktiv interaktion kallas för användargränssnitt. Det varierar från applikation till applikation och beror även på plattformen. Den är uppbyggd med olika UI-element som tillsammans bidrar till en bra User Interface (UI) design.

Funktionaliteterna får inte kräva seriöst tänkande och memorering. Därför är det UI-designens roll att göra interaktionen effektiv. Användargränssnittet ska också framkalla tydlig användarinsikt och vara självförklarande. Användargränssnittet måste hjälpa användare att tillfredsställa sina behov och uppfylla mål i termer av vad de letar efter.

Med fler mobilapplikationer än någonsin måste apputvecklare eller företag vara försiktiga och smarta när det kommer till design. Speciellt aspekter som användargränssnitt ges en framsäte eftersom det är en av de avgörande faktorerna för din app framgång.

Alla mobilapplikationsanvändare tittar på saker som utseende, funktioner och omfattningen av deras kontroll över applikationen. Företag letar efter olika sätt UI-verktyg kan förbättras och användas bättre än sina konkurrenter.

Med ökande smartphoneanvändning kommer även de minsta företagen med sina egna appar för att locka maximalt med användare och ge dem den bästa användarupplevelsen.

Användargränssnittet säkerställer att användarna förstår hur appen fungerar och uppnår sitt syfte. Visuella element när de utformas på lämpligt sätt kan ha en psykologisk inverkan på användarnas sinnen och hjälpa till att etablera en stark interaktion mellan användare och maskin som uppenbarligen leder till en större användarupplevelse (UX).

De två viktiga delarna, användargränssnittet (UI) och användarupplevelsen, blandas ofta ihop och används omväxlande. Men varje term är olika och definierar två olika designelement. Medan UI är interaktionen mellan användaren och applikationen, är UX den övergripande användarupplevelsen.

Några väsentliga egenskaper hos ett effektivt användargränssnitt är tydlighet, lyhördhet och lätt för ögat. Dessa egenskaper kan uppnås genom att ta hänsyn till användarnas behov och användningskapacitet.

Anmärkningsvärt transformerande UI

Ända sedan det mänskliga behovet och interaktionen med datorer har ökat avsevärt har nya sätt att förbättra interaktionen utvecklats. UI har kommit långt idag och tar en viktig roll inom området digital marknadsföring.

Från tröttsamma och komplexa kommandoradsgränssnitt (CLI) där användaren fick ge rad till rad kommandon till Text User Interface (TUI) som förbättrade användargränssnittet i större utsträckning.

Och idag har vi grafiskt användargränssnitt (GUI) som är enklare och tar indata från mus till pekskärmar.

Men det växande behovet stoppade oss inte där. Med användning av ständigt utvecklande tekniska verktyg har vi Natural User Interface (NUI) och Voice User Interface (VUI) som Apples Siri och Amazons Alexa.

UI och personalisering

En viktig funktion i användargränssnittet är anpassning. Faktum är att UI-designers strävar efter att ge användarna en personlig upplevelse som aldrig förr.

Personalisering innebär att inkludera de mest individuella behoven på ett brett utbud av enheter som användare använder. Det är också nödvändigt att ge användaren en känsla av kontroll genom att förstå användningsmönstren.

UI-designers måste arbeta för att minimera ansträngningen och samtidigt presentera det som är relevant för användarna på ett mest attraktivt sätt. Även om appen är designad för en stor målgrupp måste varje individ få den personliga upplevelsen.

Det är upp till designern att få dem att känna att appen är speciellt designad för dem. Dessa överväganden kan göra en app framgångsrik och mest eftertraktad.

Några exempel på anpassning är appar som känner igen användarens tidigare sökningar eller aktivitet och ger resultat som passar dem. Personalisering hjälper också till att ta bort eller lägga till funktioner beroende på kravet.

Personalisering idag har en förstärkt betydelse och massor av verktyg för improvisation. I själva verket har maskininlärning förändrat hur anpassning av applikationer görs.

Hantera information som förenklar monotona uppgifter, ändringar i layout för att passa användarnas arbetspreferenser.

Men UI-designers och företag måste förstå utmaningarna med UI-personalisering som bristande konsekvens, integritetsproblem, bristande kontroll och låg förutsägbarhet kan påverka app-användarinteraktionen.

Dessa kan undvikas genom att göra en omfattande forskning om användarbeteende innan strategier utvecklas.

UI och flexibilitet

Appar riktar sig till en stor grupp av publik med varierande behov och användning. Detta gör användargränssnittet mycket mer nödvändigt och komplicerat att designa. Även om nyckeln till ett bra användargränssnitt är enkelhet och enkel navigering, är flexibilitet också viktigt för att möta nya krav eller förväntningar från avancerade användare.

Flexibilitet är en faktor som skiljer framgångsrika appar från den andra. Flexibilitet uppnås när ett stort antal användare enkelt kan utföra en åtgärd och möta deras behov.

Ett flexibelt användargränssnitt tillhandahåller alla fördefinierade element i ramverken utan behov av externa uppdateringar i framtiden. Detta kan uppnås genom smart integration med avancerade tekniska verktyg.

Flexibilitet innebär också att visa vad användaren behöver och dölja röran för att undvika förvirring. Appar fokuserar på att designa funktioner som inte är begränsade till en specifik funktion. Fler funktioner utvecklas med framtida behov och krav från båda änden i åtanke.

UI och försäljning

Ingen tvekan om att ökad personalisering resulterar i bra försäljning. Låt oss ta Apple som ett exempel. Trots sina restriktiva funktioner ger Apple en stor konkurrens till sina konkurrenter. Inte heller populariteten har minskat.

Detta är inget annat än på grund av det enkla och krångliga användargränssnittet. "Din app kan vara ett tekniskt underverk, men glöm inte att det är människor som behöver interagera med den" (UXPin-teamet). Så användarvänligheten är vad folk letar efter i en app.

Även om produkterna är lite överprissatta än konkurrenternas, köper kunderna dem enbart för den interaktiva funktionen.

En annan faktor för UI som bidrar till ökad försäljning är ständig uppgradering i form av design men utan att påverka konsekvensen och helhetsupplevelsen.

Även om designen är en viktig aspekt för att få kunder och öka försäljningen, är det ofta den delen av ditt företag som inte syns. Framgången för din design beror enbart på hur attraktiv och interaktiv den är och användarupplevelsen den producerade.

Kom ihåg att den första interaktionen som användaren har med applikationen och mängden relevant information som användarna skaffar sig definierar framgången för din applikation.

UI och varumärkesigenkänning

Idag har vi ett antal verktyg som hjälper till att stärka din marknadsföringsstrategi med hjälp av olika aspekter. När man utvecklar en strategi är varumärkesbyggande eller sätt för varumärkesigenkänning mycket viktigt.

Idén om varumärkesigenkänning etablerar en stark relation till UI. Förutom kvalitetsinnehåll och underhållande kampanjer är ett coolt användargränssnitt viktigt. Det visuella elementet har mer kraft att attrahera och hålla användare engagerade under lång tid.

För större varumärkesigenkänning måste användargränssnittet bestå av en engagerande logotyp, layout, funktioner, knappar, typsnitt och stilar. Kom alltid ihåg: "Folk ignorerar design som ignorerar människor." (Frank Chimero).

UI-designers måste kunna använda alla tillgängliga UI-verktyg för att få bra resultat. Till exempel bidrar antalet sidor för produkter och tjänster maximalt till ökad varumärkeskännedom.

Ett annat enkelt sätt är att lägga till en unik touch till UI-kontroller och bibehålla konsistens när det gäller färger och layout hjälper också till att få ditt varumärke till din publik.

Samtidigt är det också viktigt att dina varumärkesidéer återspeglas i designen. Ju mer interaktivt gränssnittet är desto mindre är klyftan mellan verksamheten och användarna.

Uppdateringar i realtid

Realtidsuppdateringar i applikationer innebär omedelbara reaktioner på användarnas åtgärder och uppdaterad information. Med växande behov är svar eller förändringar med mindre latens och snabbare tillvägagångssätt viktiga.

Nya uppdateringar vid tidpunkten för aktiv applikationsanvändning är vad vi hänvisar till idag. Nyckeln till bra realtidsuppdateringar i applikationer är att undvika extra ansträngningar från användarens sida genom att hitta nya tillvägagångssätt.

Det påverkar också den övergripande användarupplevelsen i stor utsträckning. Till exempel kräver ett uppfriskande tillvägagångssätt för lokalt gränssnitt extra data, batteri och ansträngningar från användarens sida och anses vanligtvis vara irriterande. Jämfört med detta är tysta aviseringar på appar mer praktiska och enkla.

Realtidsfunktioner i dina appar hjälper dig att hantera dina produkter och möta kundernas förväntningar.

Idag är realtidsfunktioner en måste-funktion i appar. Utan någon uppdateringsprocess inblandad uppdateras data baserat på signalerna som timeouts.

UI är vad användare letar efter i ditt företag

Användar-app-interaktionerna börjar med ett bra gränssnitt. I själva verket är användargränssnittet det första som användaren ser och det är det som avgör omfattningen av användarnöjdhet och användarupplevelse. Det spelar en viktig roll för att omvandla användare till köpare.

Ett svårt och absurt användargränssnitt driver bort användarna och det kommer inte att vara en överraskning om din app raderades kort efter nedladdningen. UI-designen måste vara enkel, användbar och samtidigt unik och attraktiv än dina konkurrenters.

En enkel regel är att dina användare måste kunna hitta rätt sak vid rätt tidpunkt. Användargränssnittet för din applikation måste utformas med ett navigeringscentrerat tillvägagångssätt.

Allt ska vara lättillgängligt. Gör knappar och funktioner igenkännliga och ser ut som vad de förväntar sig att se. Och undvik samtidigt att det rör sig om funktioner och innehåll som kan irritera användarna.

Eftersom hela idén är att minska användarinsatserna är UI-design idag integrerad med toppmoderna teknologier och verktyg.

UI och sökmotorer

Även om det inte finns någon direkt effekt av UI på sökmotorer, finns det ett betydande samband mellan dessa två aspekter av digital marknadsföring. Den tid som en användare spenderar på din mobilapplikation kan påverka dina avvisningsfrekvenser.

Om UI-designen misslyckas med att göra navigeringsprocessen enkel kommer användarna omedelbart att studsa tillbaka och detta kommer säkert att återspeglas i din sökrankning.

Interna sidlänkar på mobilapplikationer kan inte heller ignoreras. Sidnavigeringsstrukturer analyseras noggrant av sökrobotar och avgör rankingen och populariteten för din applikation.

Bortsett från detta kan du aldrig gå fel med sidsvarshastighet, vilket är en bra SEO-faktor. Detta kan hanteras med en enkel design och mindre rörigt.

Förutom att optimera sökord måste SEO-kompatibel användargränssnittsdesign vara en del av din SEO-strategi.

Med många fördelar är UI utan tvekan en konstig nyckel till din appframgång. Med en tydlig kunskap om användarbeteende, analysdata och kreativa designidéer som integreras med föränderliga tekniska verktyg, utvecklades UI som en viktig aspekt för alla företag idag.

Faktum är att detta är det första steget som avgör framgången för interaktionen mellan användare och app och får ditt företag att sticka ut.

Inspelningskälla: instantshift.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More