10 outoa englanninkielistä sanan merkitystä sanastoissa ja ilmauksissa

12

Vuosisatojen ajan englannin kieli on kasvanut ja kehittynyt, ja tässä kehitysprosessissa on sisällytetty uusia sanoja, mutta se on myös jättänyt muutamia. On monia sanoja, joita englannin käyttäjät eivät enää tunnista, koska niiden käyttö on kokonaan loppunut. Tällaisten vanhentuneiden sanojen luettelo olisi ollut pidempi, ellei joissakin idioomeissa olisi ollut vanhoja, uhanalaisia ​​sanoja. Monet ovat myös ajautuneet alkuperäisestä merkityksestään. Katsotaanpa joitain näistä sanoista.

1 Shrift

Oxfordin englanninkielisessä sanakirjassa määritellään shrift ” arkaaiseksi sanaksi, joka tarkoittaa tunnustusta, erityisesti pappille, tai papin tekemää absoluutiota. Mutta ihmiset tuskin käyttävät tätä sanaa. Mihin he käyttävät sitä, on täydentää ilmaisu, lyhyt säästö. Vaikka sen arkaainen merkitys on vain vähän aikaa tuomitsemisen ja teloituksen tai rangaistuksen välillä, se on nyt tullut tarkoittamaan nopeaa ja epäsympaattista irtisanomista tai tiukkaa kohtelua, jonka merkitys ja käyttö on muuttunut valtavasti.

2 Sateenvarjo

Sanan arkaainen merkitys on varjo tai varjo, varsinkin puiden heittämänä. Se on johdettu latinankielisestä sanasta umbra, joka tarkoittaa varjoa. Ajatus, jossa sanaa käytettiin aikaisemmin, oli "hämärä ääriviiva", joka antoi aiheen "epäilyn pohjalle". Tätä käsitystä on todennäköisesti muutettu tarpeeksi nykyiseen ajatukseen, loukkaukseen tai ärsytykseen. Sanaa ei kuitenkaan käytetä ilman jonkin verbin muotoa ‘ota', mikä muuttaa sen käytön yhdeksi lausekkeessa.

3 Lurch


Joku jättäminen vaille merkitsisi jonkun jättämistä ilman apua äkillisesti vaikeuksien keskellä. Sana ‘lurch' tarkoittaa myös epävakaa, hallitsematonta liikettä. Vaikka jälkimmäinen merkitys on peräisin 1700-luvun lopun käytöstä substantiivina, joka merkitsi aluksen äkillistä kallistumista, toinen merkitys saattoi tulla 6. vuosisadan ranskankielisestä sanasta, lourche, backgammonia muistuttavasta pelistä, jossa lause demeurer lurche tarkoittaa Käytettiin ‘be discomfited'.

4 edestakaisin


Ainoa tapa käyttää ‘edestakaisin' näinä päivinä on lausekkeessa ‘edestakaisin', joka tarkoittaa jatkuvia edestakaisia ​​liikkeitä. Se on itse asiassa johdettu tavasta, jolla pronomini "from" lausui pohjois-englanniksi tai skotlantilaiseen tyyliin. Mutta tätä arkeologisesti lausutun sanan jäännöstä käytettiin aikoinaan myös muissa ilmaisuissa, kuten ‘tehdä edestakaisin', joka tarkoittaa ‘poistaa', tai ‘tai edestakaisin', joka tarkoittaa ‘puolesta tai vastaan', mutta yksikään niistä ei ole kesti.

5 Kittiä


Sanaa käytetään osana lauseketta ‘kith and kin', eikä sitä käytetä erikseen. Se on johdettu vanhasta englannin sanasta, joka viittasi tietoon tai tuttavuuteen. Se tarkoitti myös ‘oman maansa' ja ‘ystäviä ja naapureita'. Itse asiassa ‘sukulaiset ja sukulaiset' ilmaisivat alun perin henkilön maata ja sukulaisia. Kesti kuitenkin laajempi käsitys ihmisten suhteista, jotka ovat säilyneet tähän päivään saakka.

6 karkea


Tällä sanalla yleisesti käytetty ilmaisu on nyt ‘juosta / ajaa karkeasti' jonkun tai jotain yli. Ilmaus tarkoittaa tyrannointia tai ankaraa kohtelua. Arkeologisesti se kuvasi lumirenkaan 1700-luvun versiota. Paremman pidon takaamiseksi liukkailla teillä karkeahevosiset hevoset kiinnittivät kenkänsä ulkoneviin kynsien päihin. Ehkä nykyinen merkitys on johdettu pitäen mielessä, miltä joku tuntuisi, kun tällainen hevonen polkisi.

7 Dint


Sana tarkoittaa pinnan koloa tai onteloa, ja sitä käytetään yleisemmin lausekkeen muodossa, sanalla "jotain" tarkoittaen "jotain" tai "jonkin" ponnistelujen vuoksi. Sanan arkaainen käyttö viittaa kuitenkin liian iskuun tai aivohalvaukseen, varsinkin sellaiseen, joka on tehty aseen kanssa taistelun aikana. Vaikka ‘dint' on menettänyt alkuperäisen merkityksensä ja sitä ei tuskin käytetä yksittäisenä sanana, sen merkitys on edelleen vanhan käytön ydin.

8 aavikkoa


Kun sanomme "vain aavikot", idiomalla ei ole mitään tekemistä kuivien hiekkarantojen tai vieraantumisen kanssa. 1300-luvulla sanan käytön oli tarkoitus tarkoittaa ‘ansaittua' ja se tulee vanhasta ranskalaisesta sanasta, joka tarkoittaa ‘ansaittua'. Sanan nykyaikainen käyttö ‘hylätä' johtuu mahdollisesti sanasta desertus, latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ‘jätettä'. Sitä ei pidä sekoittaa "vain jälkiruokiin", joka on epätyypillinen, koska sitä käytetään usein leipomoiden jne. Sanana.

9 Sleight


Sana "sleight" on usein väärin kirjoitettu "kevyeksi". Lausekkeessa ‘käden sika' käytetty sana ‘sleight' on peräisin keski-englanninkielisestä sanasta, joka viittaa näppäryyteen ja oveluuteen, jota käytetään pettämiseen. Mutta lause viittaa kevyisiin ja ketteriin sormiin, jotka kantavat vähäisyyden olemusta. Vaihtoehtoinen ilmaisu "legerdemain" on johdettu ranskankielisestä "léger de main", joka tarkoittaa "käden valoa".

10 sävy


Hue and cry on ilmaus, joka tarkoittaa väkijoukon kovaa huutoa tai huutoa. Yksittäisesti sana "sävy" tarkoittaa "väriä" sekä luonnetta. Merkitys ‘väri' on johdettu vanhasta englanninkielisestä sanasta híew tai hēow, joka viittasi ‘ulkonäköön'. Tämä alunperin saksankielinen sana on nyt vanhentunut paitsi skotlanniksi. Sana voisi liittyä myös ruotsinkieliseen sanaan hy, joka viittaa ihoon tai ihonväriin, ja sävyn tai värin tunne syntyi 1800-luvun puolivälistä.

Siksi monet sanat ovat muuttuneet merkityksissään kokonaan, kun taas toiset ovat olleet siihen liittyvän merkityksen. Kuitenkin [idioomien ja lauseiden] (https://inform.click/fi/10-ilmaisua-william-shakespeare/) tapauksessa joillakin englanninkielisillä sanoilla on merkityksiä tai käytäntöjä jotka ovat melko erillään alkuperäisistä tai arkaaisista merkityksistään. Kuinka johdannaiset tai poikkeamat ovat tapahtuneet, on usein keskustelunaihe.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More