10 najpotężniejszych imperiów kolonialnych XX wieku

10

Wiek XX był niezwykły w historii politycznej, ponieważ był to czas, kiedy większość krajów uzyskała niepodległość. Był to także wiek, w którym powstały światowe instytucje, takie jak ONZ, MFW i WTO. Instytucje te stały się potężniejsze niż jakikolwiek pojedynczy naród lub sojusz narodów. Przed powstaniem tych instytucji świat był rządzony i kontrolowany przez kilka krajów, które sprawowały kolonialną władzę nad innymi narodami. Rządy i kontrola miały formę wojskową, polityczną, gospodarczą i kulturową. W tym stuleciu powstawały, powstawały i upadały najpotężniejsze imperia kolonialne, jakie istniały w najnowszej historii.

10 Austro-Węgry


Na początku wieku Cesarstwo Austro-Węgierskie było największym podmiotem politycznym w Europie kontynentalnej. Zajmował znaczną część Europy Środkowej, obejmując prawie 700 000 kilometrów kwadratowych. W imperium istniało 11 głównych grup etniczno-językowych: Niemcy, Węgrzy, Polacy, Czesi, Ukraińcy, Słowacy, Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Włosi i Rumuni. Po pierwszej wojnie światowej Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadło się na odrębne części i straciło prawie 75 procent swoich dawnych ziem, które następnie zostały podzielone między Rumunię, Czechosłowację, Jugosławię, Polskę i Włochy. Austria i Węgry zostały celowo pozostawione w osłabieniu gospodarczym i militarnym, aby nie stanowiły zagrożenia w przyszłości.

9 Cesarstwo Włoskie


Włochy jako ostatnie dołączyły do ​​walki o Afrykę i mogły zabrać tylko to, co zostawili inni. Kontrolował terytorium o powierzchni około 780 000 mil kwadratowych i populację przekraczającą półtora miliona. Jego główne kolonie to Somaliland, Erytrea i Libia. Libia była największą i najważniejszą z włoskich kolonii. Włochy kontrolowały również Rodos, Dodekanez i mały obszar Tientsin w Chinach. Ostatnim włoskim nabytkiem była Albania w 1939 r. Po II wojnie światowej większość włoskiej ziemi została przejęta przez Brytyjczyków, co doprowadziło do upadku włoskiego imperium kolonialnego.

8 Niemieckie Cesarstwo Kolonialne


Niemcy spóźniały się z nabywaniem kolonii, ale nadal były w stanie budować małe imperia. W Afryce Niemcy zdobyły Kamerun, Tanzanię, Namibię i Togo. Zapuścił się również na południowy Pacyfik, zdobywając północno-wschodnią Nową Gwineę, Archipelag Bismarcka i grupy wysp na północnym wschodzie, takie jak Karoliny, Mariany, Marshalle, Samoa i Nauru. Ponadto zajęła chińskie miasto portowe – Tsingtau. Po pierwszej wojnie światowej jej różne kolonie, zwłaszcza w Afryce, zostały przejęte przez Wielką Brytanię. Japonia przejęła ziemie na Pacyfiku. Niemieckie imperium kolonialne zakończyło się po klęsce w wojnie i traktacie wersalskim 10 stycznia 1920 r.

7 Imperium Portugalskie


Portugalczycy byli pierwszymi Europejczykami, którzy zajęli terytoria w Afryce Subsaharyjskiej. Miał jednak niewielkie rozmiary i gospodarkę osłabioną przez kilka lat działań wojennych. Jego kolonie obejmowały Angolę, Mozambik, Gwineę Bissau, Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, Goa, Timor Wschodni i Makau. W 1961 Indie odebrały Portugalczykom Goa i stały się państwem indyjskim. W 1974 roku w Portugalii powstał nowy rząd. W 1975 r. przyznała niepodległość Angoli, Mozambikowi, Gwinei Bissau, Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej, Republice Zielonego Przylądka i Timorowi Wschodniemu. Makau było ostatnim krajem, który opuścił imperium, kiedy zostało przekazane Chinom w 1999 r.

6 Imperium Osmańskie


Imperium Osmańskie kontrolowało znaczną część Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej od początku XVI wieku. Jej siedziba znajdowała się w Konstantynopolu (później przemianowanym na Stambuł) w Turcji. Na początku I wojny światowej doszło do buntu ludności imperium, a rebelianci otrzymali wsparcie Wielkiej Brytanii i Francji w walce z rządem imperium. Po wojnie podpisano traktat między aliantami wojennymi a Imperium Osmańskim. Na mocy traktatu Francja i Wielka Brytania posiadały Syrię, Liban, Palestynę, Jordanię i Irak. Grecy przejęli kontrolę nad wschodnią Tracją i „Jonią" (zachodnią Anatolią), podczas gdy Włosi zdobyli wyspy Dodekanez i strefę wpływów w południowo-zachodniej Anatolii. Ormianie otrzymali niezależne państwo, które obejmowało znaczną część wschodniej Anatolii. Imperium oficjalnie zakończyło się 1 listopada 1922 roku, kiedy Turcja została ogłoszona republiką.

5 Cesarstwo Japonii


Między 1868 a połową XX wieku Japonia stworzyła ogromne imperium rozciągające się od Alaski po Singapur. W związku z tym kontrolowali tyle samo terytorium i tyle samo ludzi, co którekolwiek z wielkich mocarstw Europy. Obejmowały one: Koreę, Chiny, Tajwan, Mandżurię, Shandong, całe wybrzeże Chin, Filipiny i Holenderskie Indie Wschodnie. Będąc częścią zwycięskich aliantów w I wojnie światowej, Japonia otrzymała azjatyckie terytoria kolonialne Niemiec. Składały się one z Tsingtao na chińskim półwyspie Shantung i wysp Mikronezji, które były niegdyś w posiadaniu Niemiec. Pogoń Japonii za większą ziemią w Chinach i jej trójstronny pakt z Niemcami i Włochami doprowadziły do ​​drugiej wojny światowej. Japonia straciła i poddała kolonie w 1945 roku.

4 Cesarstwo Francuskie


Do czasu drugiej wojny światowej imperium francuskie było jedynym światowym imperium porównywalnym z imperium brytyjskim. Zajmował ponad pięć milionów mil kwadratowych z populacją 65 milionów. Francja miała ponad 15 kolonii w Afryce. W Azji Południowo-Wschodniej Francuzi sprawowali władzę nad Indochinami. Na Pacyfiku Francja utrzymywała Tahiti i różne grupy wysp, podobnie jak na Karaibach. Po pierwszej wojnie światowej zdobył Syrię i Liban od Osmanów oraz część Togo i Kamerunu od Niemców. Francuskie imperium kolonialne zaczęło się rozpadać podczas II wojny światowej, kiedy różne części ich imperium były okupowane przez inne mocarstwa, takie jak Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Niemcy. Wiele kolonii francuskich uzyskało niepodległość między latami pięćdziesiątymi a sześćdziesiątymi XX wieku.

3 Imperium Rosyjskie


Imperium Rosyjskie rozciągało się od Morza Bałtyckiego i Europy Wschodniej po Ocean Spokojny. Kontrolował około jednej szóstej powierzchni Ziemi i liczył około 128 milionów ludzi. Miała największą armię w Europie liczącą 1,5 miliona ludzi i mogła wzrosnąć cztero- lub pięciokrotnie, gdy wezwano rezerwistów i poborowych. Pierwsza wojna światowa była główną przyczyną upadku imperium rosyjskiego. Zginęły miliony ludzi, upadł przemysł i panował głód. Wojna zmieniła także mapę Europy, co doprowadziło do utraty przez Rosję kontroli nad Polską, Finlandią, Litwą, Estonią i Łotwą. Ówczesny przywódca Mikołaj II został obalony przez partię komunistyczną, która ustanowiła Związek Sowiecki.

2 Związek Radziecki


Znany również jako Związek Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ZSRR), Związek Radziecki powstał po rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. Związek miał kontrolę nad wieloetnicznym społeczeństwem, które było większe niż Imperium Rosyjskie. Miała też większą siłę militarną. Unia przeszła masową industrializację, która doprowadziła ją do stania się światowym supermocarstwem. To było w latach 80., kiedy pojawiła się frustracja z powodu złej gospodarki i złego przywództwa, które zapoczątkowały serię ruchów niepodległościowych. Jako pierwsze niepodległość ogłosiły państwa bałtyckie: Estonia, Litwa i Łotwa. Następnie w grudniu 1991 roku Ukraina, Federacja Rosyjska, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Turkmenistan, Tadżykistan i Uzbekistan wystąpiły z unii. Gruzja była jedynym krajem, który pozostał, choć opuścił go dwa lata później.

1 Imperium Brytyjskie


W szczytowym momencie w 1920 roku Imperium Brytyjskie było największym oficjalnym królestwem na świecie. Kontrolował 14 milionów mil kwadratowych terytorium, które stanowiło około jednej czwartej powierzchni ziemi. Miał terytoria na każdym kontynencie i rządził między 400 a 500 milionami ludzi, ustanawiając dominującą pozycję w sprawach globalnych. Głównym powodem dominacji Wielkiej Brytanii był jej postęp przemysłowy i innowacje technologiczne. W drugiej połowie XX wieku wiele krajów uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii. Spadek jego wyższości przypisuje się drugiej wojnie światowej, podczas której zgromadził duże długi i nie mógł już dłużej wspierać imperium ani sobie na to pozwolić, a także wzrostowi Stanów Zjednoczonych i Rosji, które teraz stały się światowymi supermocarstwami.

Scenariusz: Dave Ngash

Źródło nagrywania: www.wonderslist.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów