Topp 10 mektigste koloniale imperier i det 20. århundre

1

Det 20. århundre var bemerkelsesverdig i politisk historie, da det var den tiden da de fleste land fikk sin uavhengighet. Det var også århundret da globale institusjoner som FN, IMF og WTO ble dannet. Disse institusjonene ble kraftigere enn noen enkelt nasjon eller allianse av nasjoner. Før dannelsen av disse institusjonene ble verden styrt og kontrollert av noen få land som utøvde kolonistyret over andre nasjoner. Styret og kontrollen hadde militær, politisk, økonomisk og kulturell form. I århundret ble dannelsen, oppgangen og fallet av de mektigste koloniale imperiene som eksisterte i nyere historie.

10 østerriksk-ungarske imperiet


På begynnelsen av århundret var det østerriksk-ungarske imperiet den største politiske enheten på fastlands-Europa. Det okkuperte mye av Sentral-Europa som strekker seg over nesten 700 000 kvadratkilometer. Det var 11 store etnospråklige grupper i imperiet: tyskere, ungarere, polske, tsjekkiske, ukrainske, slovakiske, slovenske, kroatiske, serbere, italienere og rumenere. Etter første verdenskrig ble det østerriksk-ungarske imperiet brutt opp i separate deler, og det mistet nesten 75 prosent av sitt tidligere land, som da ble delt mellom Romania, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia, Polen og Italia. Østerrike og Ungarn ble med vilje overlatt økonomisk og militært svakt for å forhindre at de var en trussel i fremtiden.

9 italienske imperiet


Italia var den siste som deltok i kampen for Afrika og kunne bare ta det andre hadde igjen. Den kontrollerte et territorium på rundt 780.000 kvadratkilometer og en befolkning på over en og en halv million. Dens viktigste kolonier inkluderte Somaliland, Eritrea og Libya. Libya var den største og viktigste av de italienske koloniene. Italia kontrollerte også Rhodos, Dodecaneses og et lite område av Tientsin i Kina. Den siste italienske oppkjøpet var Albania i 1939. Etter andre verdenskrig ble mye av italiensk land beslaglagt av britene som førte til en slutt på det italienske koloniriket.

8 tyske koloniale imperium


Tyskland var sent på å anskaffe kolonier, men klarte likevel å bygge små imperier. I Afrika kjøpte Tyskland Kamerun, Tanzania, Namibia og Togo. Det våget seg også inn i den sørlige Stillehavet og skaffet seg det nordøstlige New Guinea, Bismarck-skjærgården og øygrupper i nordøst som Carolines, Marianas, Marshalls, Samoa og Nauru. I tillegg grep det en kinesisk havneby – Tsingtau. Etter første verdenskrig ble de forskjellige koloniene, spesielt i Afrika, beslaglagt av Storbritannia. Japan overtok landene i Stillehavet. Det tyske kolonirike endte etter nederlaget i krigen og Versailles-traktaten 10. januar 1920.

7 portugisisk imperium


Portugiserne var de første europeere som hevdet territorium i Afrika sør for Sahara. Den hadde imidlertid en liten størrelse og en økonomi som hadde blitt svekket av flere års krigføring. Koloniene inkluderte Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Sao Tome og Principe, Goa, Øst-Timor og Macau. I 1961 tok India Goa fra portugiserne, og det ble en indisk stat. I 1974 var det en ny regjering i Portugal. Det ga uavhengighet til Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Sao Tome og Principe, Kapp Verde og Øst-Timor i 1975. Macau var det siste landet som forlot imperiet da det ble overlevert til Kina i 1999.

6 Det osmanske riket


Det osmanske riket hadde kontrollert mye av Midtøsten og Nord-Afrika siden tidlig på 1500-tallet. Det hadde hovedkontor i Konstantinopel (senere omdøpt til Istanbul), Tyrkia. Ved begynnelsen av første verdenskrig var det opprør fra en befolkning i imperiet, og opprørerne fikk støtte fra Storbritannia og Frankrike for å kjempe mot imperistyret. Etter krigen ble det undertegnet en traktat mellom krigsallierte og det osmanske riket. Fra traktaten hadde Frankrike og Storbritannia Syria, Libanon, Palestina, Jordan og Irak. Grekerne tok kontroll over østlige Thrakia og ‘Ionia’ (vestlige Anatolia) mens italienerne fikk Dodekanesene og en innflytelsessone i det sørvestlige Anatolia. Armenerne fikk en uavhengig stat som var mye av Øst-Anatolia. Imperiet endte offisielt 1. november 1922, da Tyrkia ble erklært en republikk.

5 Empire of Japan


Mellom 1868 og midten av 1900-tallet hadde Japan skapt et enormt imperium som strakte seg fra Alaska til Singapore. De kontrollerte derfor like mye territorium og like mange mennesker som noen av stormaktene i Europa. Dette inkluderte: Korea, Kina, Taiwan, Manchuria, Shandong, hele Kinakysten, Filippinene og Nederlandene. Å være en del av de seirende allierte i første verdenskrig, fikk Japan Tysklands asiatiske kolonialterritorier. De besto av Tsingtao, på den kinesiske Shantung-halvøya, og de tidligere tyskholdte øyene i Mikronesia. Japans jakt på mer land i Kina og dets trepartspakt med Tyskland og Italia førte til andre verdenskrig. Japan mistet og overga koloniene i 1945.

4 franske imperiet


Innen 2. verdenskrig var det franske imperiet det eneste verdensomspennende imperiet som var sammenlignbart med det britiske. Den dekket over fem millioner kvadratkilometer med en befolkning på 65 millioner. Frankrike hadde over 15 kolonier i Afrika. I Sørøst-Asia hadde franskmennene makten over Indokina. I Stillehavet holdt Frankrike Tahiti og forskjellige øygrupper, slik det gjorde i Karibien. Etter første verdenskrig fikk det Syria og Libanon fra osmannene og deler av Togo og Kamerun fra tyskerne. Det franske kolonirike begynte å falle fra hverandre under andre verdenskrig, da forskjellige deler av deres imperium ble okkupert av andre makter som Japan, Storbritannia, USA og Tyskland. Mange franske kolonier fikk uavhengighet mellom 1950- og 1960-tallet.

3 russiske imperiet


Det russiske imperiet strakte seg fra Østersjøen og Øst-Europa til Stillehavet. Den kontrollerte omtrent en sjettedel av jordens landmasse og hadde en befolkning på rundt 128 millioner mennesker. Den hadde den største hæren i Europa på 1,5 millioner mann og kunne øke fire eller fem ganger når reservister og vernepliktige ble påkalt. Første verdenskrig var en viktig årsak til sammenbrudd av det russiske imperiet. Millioner av mennesker døde, næringer kollapset og det var hungersnød. Krigen endret også kartet over Europa som førte til at Russland mistet kontrollen over Polen, Finland, Litauen, Estland og Latvia. Lederen på den tiden ble Nicholas II styrtet av det kommunistiske partiet som opprettet Sovjetunionen.

2 Sovjetunionen


Sovjetunionen, også kjent som Union of Soviet Socialist Republic (USSR), dukket opp etter den russiske revolusjonen i 1917. Unionen hadde kontroll over et multietnisk samfunn som var større enn det russiske imperiet. Den hadde også en større militærmakt. Unionen gjennomgikk massiv industrialisering som førte til at den ble en verdensmakt. Det var på 1980-tallet at det var frustrasjon over en dårlig økonomi og ledelse som satte i gang en rekke uavhengighetsbevegelser. De baltiske statene Estland, Litauen og Latvia var de første som erklærte uavhengighet. I desember 1991 brøt Ukraina, Russland, Hviterussland, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan seg fra unionen. Georgia var det eneste landet som forble, selv om det forlot to år senere.

1 britisk imperium


På det høyeste i 1920 var det britiske imperiet det største offisielle riket i verden. Den kontrollerte 14 millioner kvadratkilometer territorium som var omtrent en fjerdedel av jordens overflate. Den hadde territorier på hvert kontinent og styrte mellom 400 og 500 millioner mennesker som etablerte en dominerende posisjon i globale anliggender. Hovedårsaken tilskrevet Storbritannias dominans var industriell fremgang og teknologisk innovasjon. I andre halvdel av 1900-tallet fikk mange land sin uavhengighet fra Storbritannia. Nedgang i overlegenhet tilskrives andre verdenskrig der den hadde samlet mye gjeld og ikke lenger kunne støtte eller ha råd til et imperium, og veksten til USA og Russland som nå hadde blitt de globale stormaktene.

Skrevet av: Dave Ngash

Opptakskilde: www.wonderslist.com

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse. Vi antar at du er ok med dette, men du kan velge bort det hvis du ønsker det. jeg aksepterer Mer informasjon