Kuinka käsitellä kaikki graafisen suunnittelun haasteet helposti näiden vinkkien avulla

6

Joku on sanonut: "Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa". Tämä tosiasia ei koskaan pitänyt paikkaansa kenellekään muulle, vaan graafisille suunnittelijoille. Graafinen suunnittelu on prosessi, jossa viestitään kohdeasiakkaasi kanssa käyttämällä työkaluja, kuten typografiaa, valokuvausta ja kuvitusta.

Graafisen suunnittelun yleisiä käyttökohteita löytyy yrityssuunnittelusta logojen ja brändäyksen muodossa, aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen toimituksellisessa suunnittelussa, ympäristösuunnittelussa, viestintäsuunnittelussa, tuotepakkauksissa ja kylteissä. Se sisältää myös mainonnan ja web-suunnittelun.

Graafisella suunnittelulla on laajat sovellukset. Sillä on käyttöä liikennemerkeissä, toimistojen välisissä muistioissa, ohjeoppaissa, tuotteiden tai ideoiden myynnissä, logoissa, väreissä, pakkauksissa ja brändäyksessä. Muita graafisen suunnittelun käyttökohteita ovat viihdeteollisuus, vinyylilevyjen kannet, elokuvan aloitus- ja lopputekstit, T-paitojen suunnittelussa käytettävät taideteokset. Se on myös tärkeä osa tietosuunnittelua. Nämä tiedot voivat olla sanomalehtiä, aikakauslehtiä, blogeja ja televisiota varten. Se voi olla myös dokumenttielokuvia varten, havainnollistaa uutisia verkossa, datan visualisointia ja informaatiografiikkaa.

Kuka on graafinen suunnittelija

Graafinen suunnittelija on henkilö, joka luo ja yhdistää symboleja, kuvia ja tekstiä ideoiden ja viestien välittämiseksi. Tyypillinen graafinen suunnittelija käyttää kaikkia kolmea työkalua eli typografiaa, sivun asettelutekniikoita ja kuvataiteen tekniikoita visuaalisten sommittelujen tekemiseen. Graafinen suunnittelija on tärkeä jäsen brändäystiimissä. Toisin sanoen graafinen suunnittelija on graafisen suunnittelun ja graafisen taiteen alan ammattilainen, joka kommunikoi kuvien kautta sekä liikkumattomassa että liikkuvassa viestintävälineessä.

Mitkä ovat graafisen suunnittelun haasteet?

Kesäkuussa 2010 Michael Babwahsingh oli kirjoittanut artikkelissa, että tietosuunnittelussa ei ole järkeä. Hän sanoi myös, että tietosuunnittelu on avoin pelikenttä, jossa jokainen voi osallistua, luoda, innovoida ja hyödyntää mitä haluaa. Hänen ainoa huolensa, jonka hän ilmaisi, oli, että "kuinka kauan tämä infoviz-juhla kestää?". Hänen mielestään tietosuunnittelun alan eheys ja tulevaisuus oli vaakalaudalla. Hän esittelee alan kymmenen suurta haastetta.

1 Ylituotanto

Verkossa julkaistaan ​​liikaa sisältöä tietosuunnittelun alalla. Suuri osa tästä sisällöstä on ristiriitaista. Esimerkkinä voidaan mainita "jossakin kirjallisuudessa sanotaan, että tietosuunnittelu on uusi ala", kun taas toinen tieto sanoo, että "tietosuunnittelua on ollut olemassa muinaisesta sivilisaatiosta lähtien". Tämä hämmentää aloittelevia graafisia suunnittelijoita sekä vakiintuneita suunnittelijoita, jotka haluavat etsiä tietoa aiheesta. Aidon tiedon puuttuessa aiheesta levitetään paljon väärää tietoa.

2 Väärinkäsitys

Ellei viestintäsuunnittelun tai graafisen suunnittelijan ammatin kehityksestä ole saatavilla aitoa tietoa, syntyy monia vääriä ideoita. Tämä pysäyttää alan edistymisen. Ristiriitainen kirjallisuus aiheesta johtaa väärinymmärrykseen ammatin harjoittajien ja periaatteita muotoilevien puristien keskuudessa. Jopa Nathan Yau oli käsitellyt tätä ongelmaa Flowing Datan syyskuun 2011 numerossa. Tämä viesti teki selväksi, että selkeys puuttui.

3 Aliarvosta

Yleisön käsitys graafisen suunnittelun tai tietosuunnittelun alasta on saanut lyönnin. Koska oikeaa tietoa aiheesta ei ole saatavilla, tämä kenttä on pysähtynyt. Se ei ole edennyt nyt muutamaan vuoteen. Jos aitoa tietoa olisi saatavilla, sellaisilla käsitteillä kuin verkkosivuston arkkitehtuuri, datanäytöt jne. voisi olla uskottava selitys. Tällä hetkellä tämän alan osaaminen on aliarvostettua. Tämä johtuu siitä, että uuden kirjallisuuden ja uusien kurssien luomiseen ei ole viitetekstiä.

4 Hajanaisuus

Vaikka organisaatiot, kuten Society of Technical Communication ja International Institute of Information Design, ovat yrittäneet tuoda yhteen tämän alan ammattilaisia, tietosuunnittelun, graafisen suunnittelun ja viestintäsuunnittelun rajojen välillä ei ole selkeyttä. Tällä hetkellä kaikkia näiden alojen ammattilaisia ​​kohdellaan samalla tavalla. Tämä vaikeuttaa näiden alojen opetussuunnitelmien suunnittelua. Opetussuunnitelmien puuttumisen vuoksi nämä alat pysyvät ennallaan eivätkä edisty. Eri suunnittelualojen pirstoutumista tarvitaan.

5 Niukkuus

Tämän ammatin ammattilaisista on selkeä pula. Ammattilaiset ottavat nykyään erilaisia ​​​​tehtäviä sen mukaan, mitä heidän yrityksensä heille antavat, mutta ammattitaitoiset tietosuunnittelijat jäävät valokeilan ulkopuolelle. Aiheeseen liittyvien lisäopetussuunnitelmien selvä puute voi johtaa alan edelleen kehittymiseen ja sitä kautta alan osaavien ammattilaisten pulaan. Tästä johtuen alan ammattilaiset eivät pysty selviytymään alan tuomista haasteista.

6 Amnesia

Suunnitteluammattilaisilla on puute muistista, kun on palattava juurille. Koska aiheesta ei ole muodollista historiaa, eläkeläiset johtavat uudet tulokkaat harhaan ja hallitsevat heitä kokemuksensa perusteella. Kukaan ei tiedä mistä saada syvällistä tietoa aiheesta. Kaikki saavat tietoa työskentelemällä käytännössä alalla ja hankkimalla kokemusta ja tietoa. Tällä alalla on selkeä pula sopivista opintokursseista, eikä myöskään ole hyviä graafista suunnittelua opettavia oppilaitoksia.

7 Kavaltaminen

Markkinointitietografiikka sylkevät vääriä tietoja verkkosivustojen analytiikasta. Aidon tiedon antamisen sijaan nämä infografiikat pyrkivät tuottamaan uskottavaa, tähän asti väärää tietoa tietosuunnittelusta. Näiden infografioiden kannattajat mainostavat kokemusta ja tietämystä aiheesta, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, jotta se riittää sanelemaan ehdot alan uusille ammattilaisille. Lyhyesti sanottuna kyseessä on tiedon väärinkäyttö. Nykyään aiheesta ei saatavilla olevaa tietoa voida kutsua aidoksi.

8 Kaupallistaminen

Vaikka akateemisen tason julkaisuja tietosuunnittelusta, kuten Information Design Journal, Parsons Journal for Information Mapping, on olemassa, on havaittu, että siinä kuvattu tieto ei ole idioottivarmaa. Alan monimutkaisten käsitteiden selittämiseen tarvitaan edelleen opettavien resurssien ja tiedon vastapainoa. Tällä hetkellä kaupalliset käsitteet hallitsevat akateemista tietoa. Se, mikä hyväksytään ja josta maksetaan, välitetään todellisena tietämyksenä aiheesta. Tämä on informaatio- tai graafisen suunnittelun kaupallistamisen huippu.

9 Kauppa

Koska työkalut ja teknologia hallitsevat tutkijoita, aihetta koskeva tieto on selkeästi kaupallistanut. Kukaan ei puhu sellaisista aiheista kuin tuotannon nopeus, tutkimus, analysointi, luonnostelu ja iterointi. Kaikki ovat perehtyneet uusiin työkaluihin ja niihin liittyviin graafisen suunnittelun ohjelmistoihin. Millä tahansa alalla prosessin ja taidon tulee edeltää tuotetta, mutta täällä tapahtuu täysin päinvastoin. Tämä on tiedon täydellinen kauppaaminen. Kaikki mistä maksetaan, annetaan tiedoksi aiheesta.

10 De-inhimillistäminen

Graafisen suunnittelun prosessi on de-inhimillistynyt. Tämä tarkoittaa, että kukaan ei puhu tietosuunnittelijasta, joka laajentaa taitojaan tehdäkseen konseptin selväksi asiakkaalle. Kaikki yrittävät käyttää taitojaan tarjotakseen palveluja asiakkaalle. Asiakas on tehty kompromisseihin. Asiakkaan hoitaminen muuttuu mekaaniseksi graafisen suunnittelun kehittyneiden työkalujen avulla. Mallit ovat kuitenkin esteettisen mielen tuotetta; suunnitelmista on tullut ohjelmistovalmiuksien tuloksia.

Kuinka voit käsitellä jokaista näistä haasteista

Jokainen graafinen suunnittelija voi vastata näihin haasteisiin noudattamalla alla olevia vinkkejä. Tämä kappale antaa sinulle 30 päivän ohjelman tullaksesi paremmaksi graafiseksi suunnittelijaksi. Voit ajatella tämän olevan kykyjesi boot camp.

Päivä 1: arvioi, missä olet nyt

Tee luettelo vahvuuksistasi ja heikkouksistasi suunnittelijana. Ota aikaa kirjoittaaksesi graafisen suunnittelijan ominaisuuksia.

Päivä 2: muuta käsialastasi fontti

Luo oma kuviosi käyttämällä käsialaasi. Tämä saa sinut arvostamaan suunnittelutaitojasi. Voit käyttää My Script -fonttia tähän.

Päivä 3: seuraa upeita suunnittelijoita Twitterissä

Twitter on erinomainen resurssi saada kiinni oman alasi eli graafisen suunnittelun ihmisiä. Tämä 140 merkin alusta auttaa sinua olemaan yhteydessä sinua paremmin ammattilaisiin.

Päivä 4: Aloita blogi

Blogin perustaminen on loistava tapa kommunikoida alasi ihmisten kanssa. Voit laittaa blogiisi mielipiteitä, johtopäätöksiä toimialan kehityksestä, tulevasta kehityksestä jne.

Päivä 5: tee mielialataulu

Tunnelmataulu auttaa sinua ymmärtämään, mikä vaikuttaa suunnitteluun. Sen avulla näet myös suunnittelusi esteettisen lintuperspektiivin.

Päivä 6: Rebrändä paikallinen hyväntekeväisyysjärjestö

Käytä taitojasi paikallisen hyväntekeväisyyshankkeen tukemiseksi. Anna suunnittelutaitosi heille vapaaehtoiseksi. Näin voit saada näkyvyyttä omalla markkinaraollasi.

Päivä 7: Kanna kameraa kaikkialle, missä menet päivän

Pelkkä kynän avaaminen paperille tai Photoshopin asiantunteva käyttö ei tee sinusta hyvää suunnittelijaa. Yritä tarkkailla uusia asioita ympäristössäsi ja vangita ne kameraasi.

Päivä 8: tee yhteistyötä toisen suunnittelijan kanssa

Kun aloitat, saatat pelätä jakaa suunnitelmiasi avoimesti. Kuitenkin, kun sinulla on tarpeeksi kokemusta, voit tehdä yhteistyötä toisen suunnittelijan kanssa.

Päivä 9: opi lateraalisesta ajattelusta

Lue Sir Edward de Bonon kirja lateraalisesta ajattelusta. Tämä hioo sivusuuntaista ajatteluasi.

Päivä 10: tee jotain käsilläsi

Voit käyttää suunnittelussa kannettavaa tietokonetta tai älypuhelinta. Joskus kuitenkin kannattaa työskennellä käsin.

Päivä 11: Opi tekstinkirjoitus

On totta, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi voit jättää tekstin kirjoittamisen kokonaan huomiotta. Tämä on virhe.

Päivä 12: harjoittele esitystaitojasi

Jos et kerro suunnittelukonseptistasi esityksen kautta, kuinka voit saada asiakkaasi ihailemaan sitä? Siksi harjoittele esitystaitojasi.

Päivä 13: osallistu verkkokurssille

Ainoa tapa silittää heikkoutesi on opiskella lisää. Suorita siis verkkokurssi heikoista aineistasi.

Päivä 14: vaihda taitojasi

Vaihda taitojasi verkossa jonkun toisen luovan alan ammattilaisen kanssa, joka on valmis antamaan tietonsa sinulle.

Päivä 15: Luo henkilökohtainen tehtävä

Luo itsellesi missio, kuten suuret brändit tekevät. Tämän pitäisi olla synkronoitu pitkän aikavälin tavoitteidesi kanssa.

Päivä 16: suunnittele graafinen t-paita

Kokeile käsiäsi oman graafisen t-paidan luomisessa. Voit käyttää sivustoa Thread vähemmän siihen.

Päivä 17: Opi 3D

Yritä ymmärtää tekijöitä, kuten valaistus, muoto, koostumus, syvyys ja perspektiivi. Opi kuinka ne voidaan yhdistää toisiinsa.

Päivä 18: Vieraile kirjastossa

Kirjasto voi olla huone, jossa on kokoelma pölyisiä vanhoja kirjoja. Mutta sinulle se sisältää graafisen suunnittelun tiedon aarreaitta, jota voit kerätä.

Päivä 19: täydellinen kynätyökalu

Graafisen suunnittelijan kynätyökalu on hyvä työkalu hallita. Harjoittele sen käyttöä täällä.

Päivä 20: Päivitä muistiasi

Graafiset suunnittelut voivat viedä paljon RAM-muistia tietokoneellasi. Yritä siksi päivittää tietokoneesi muistia, jotta voit suunnitella nopeammin.

Päivä 21: suunnittele albumin kansi uudelleen

Ota syntymäpäiväalbumisi kansi lapsuudestasi ja yritä suunnitella sen kansi uudelleen. Yritä kuvitella kansi uudelleen erilaisissa suunnittelumalleissa.

Päivä 22: tuhlaa suunnittelukirjoja Amazonissa

Voit saada erinomaista luettavaa suunnittelusta sivustoilta, kuten amazon ja flip kart.

Päivä 23: ota päiväunet

Luovien lihastemme tulee olla tarpeeksi levollisia, jotta voimme tehdä inspiroivia malleja. Siksi nukahda, kun voit.

Päivä 24: Liity kuntosalille

Enemmän liikuntaa tarkoittaa enemmän happea. Siksi voit yrittää liittyä kuntosalille tarkistamalla vaihtoehtosi verkossa. Se varmasti pitää sinut virkeänä ajattelemaan paremmin.

Päivä 25: Vierailu museossa

Kuten kirjasto, museo on tiedon aarreaitta. Siksi sinun ei kannata jättää väliin vierailua siellä. Tutustu paikalliseen museoon ja vieraile siellä.

Päivä 26: yhdistä luontoon

Sanotaan, että luonto on parantaja. Nauti vuoren ilmasta kävelemällä vuorenrinteessä. Voit myös mennä puutarhaan, jossa luonto on laajalti.

Päivä 27: pidä vapaapäivä

Jos et pysty ajattelemaan selkeästi burn-outin takia, yritä seuraavana päivänä pitää vapaapäivä, jotta voit ajatella paremmin. Esteettinen tajunne vahvistuu, jos pidät vapaapäivän.

Päivä 28: Kirjoita artikkeli

Jos haluat oppia jotain uutta suunnitteluun liittyen, yritä kirjoittaa siitä artikkeli. Kirjoittaminen selventää ajatuksiasi ja antaa sinun myös tutkia tiettyä aihetta syvällisesti.

Päivä 29: suunnittele oma brändisi

Yritä luoda henkilökohtainen brändi ja ylläpitää sitä. Aivan kuten yrityksellä on tuotenimi, jos sinulla on myös sellainen, se vain auttaa sinua.

Päivä 30: päivitä arsenaaliasi

Jos huomaat olevasi heikko tietyissä graafisen suunnittelun osissa, käy kurssilla päivittääksesi taitojasi. Tämän tekeminen antaa sinulle lisätaitoa.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More