Hur du förbättrar dina ledaregenskaper

6

Ledarskap är viktigt i denna tid. Det spelar en integrerad del i karriärutvecklingen. Tekniska färdigheter kan bara ta dig så långt, men det är de mjuka färdigheterna som tar dig ännu längre.

För att vara en bra ledare måste du ha egenskaper som gör att du kan klättra på företagsstegen.

Din tidigare erfarenhet i en ledarroll avgör din anställning i en organisation och ökar chanserna för din befordran. Heck ledarskap är till och med viktiga i det personliga livet. Vissa är födda som ledare men andra måste arbeta för att få ledarskap. Med övning kan du bli en framgångsrik ledare.

Här är sätt att förbättra dina ledaregenskaper:

1 Ta initiativ

Chefer tilldelar ofta uppgifter till sina anställda baserat på deras expertis och kunskap. Och som anställda är vi okej med det eftersom vi inte vill ha ytterligare ansvar i vårt jobb. Vi spelar säkert där vi är bra på och håller oss borta från uppgifter som kan utmana oss.

För att kunna arbeta med dina ledaregenskaper måste du alltså vara villig att ta initiativ. Med andra ord går det utöver det vanliga uppdraget. Sök extra projekt utöver din arbetsbeskrivning för genom detta kommer du att lära dig mer. Så om du arbetar och tar ytterligare ansvar blir dina ledarskapsförmåga på din arbetsplats finslipad.

Den bästa ledaren skulle alltid ta ansvaret för allt och han skulle försöka motivera andra och de behöver inte ändra sitt beteende eftersom de känner till sin expertis och de vet alltid att vilket stadium de skulle behöva desto mer lärande eftersom de vet sin styrka och svagheter och de utvecklar inlärningsmiljön och om resurserna inte är tillgängliga av organisationen så bygger de upp dessa resurser för de anställda.

2 Motivera andra

Det sägs att om dina handlingar inspirerar andra att göra mer och lära sig mer, är du en sann ledare. Per definition kommer en ledare att påverka andra positivt. Det är ofta så att anställda, medarbetare eller underordnade känner sig demotiverade och nere på soptippen i samband med monotona arbetsuppgifter. Det är där en ledares skicklighet att ge energi och motivera dem kommer in i bilden.

Hur uppnås en sådan bedrift, kan du fråga dig? Det görs genom att identifiera behoven och önskemålen hos de personer du arbetar med. Om orsaken till att en anställd tappar motivationen är att hans hårda arbete inte uppskattas, skulle en ledare se till att hans arbete erkänns vederbörligen.

Det är ofta som människor tappar motivationen på grund av att de möter hinder i förverkligandet av sina mål som de har satt upp för sig själva. En ledare, i det här fallet, skulle höja sin moral genom att berätta personliga berättelser om att övervinna svårigheter eller hur värdefulla resultat kan erhållas från att vara motståndskraftig vid tidpunkten för svårigheter. Detta motiverar och uppmuntrar dem utan tvekan att arbeta med entusiasm och iver.

3 Lyssna effektivt

Det vi kallar lyssnande är mest hörsel som bara faller för döva öron. Genom att lyssna betyder det att utöva empati. Så när en medarbetare eller en underordnad ger feedback kommer du att kunna relatera vilket problem den personen faktiskt står inför eller vilken fråga han försöker lyfta fram och som bara kan uppnås genom att lyssna.

När ni arbetar tillsammans i ett projekt kräver det aktiva lyssnande färdigheter för att kunna kommunicera på rätt sätt med andra. Du måste behålla ögonkontakt, undvika distraktioner och/eller svara på lämpligt sätt. Effektivt lyssnande hjälper dig dessutom att fånga icke-verbala signaler eller förstå personens kroppsspråk.

4 Vet hur man delegerar

En framgångsrik ledare är en som inte går in på att mikrostyra sitt team utan fokuserar på att delegera uppgifterna. När du låter människor prestera med självständighet med ett inslag av ansvarighet, ger du dem makt.

Att stärka individer har sina egna fördelar. Som stärkande ger du människor viljan att bli mer delaktig i sitt arbete och att utveckla nya färdigheter. Sök efter uppdragshjälp online. Delegering tillåter människor att ha kontroll över sina beslut samt hålla dem ansvariga. På så sätt får du mer tid för dig själv och du kan koncentrera dig på att uppnå dina mål.

I slutändan kommer projektets framgång eller misslyckande fortfarande att tillskrivas dig och det är därför det är viktigt att inte låta delegering utan tillsyn.

5 Hantera konflikter

Ledare är också konflikthanterare. Där människor arbetar tillsammans uppstår konflikter och det är ledarens plikt att lösa dem mellan de stridande parterna. Det är en konst som få har lärt sig att bemästra. Om konflikten kvarstår i en arbetsmiljö ger det utrymme för negativiteten att blomstra. Medarbetaren kommer inte att prestera optimalt och det är där en ledare måste kliva och sortera saker med personen privat.

Som ledare bör du vara villig att vara brutalt ärlig med din övergripande bedömning av saken. Det krävs mod från ledarens sida att peka ut ett fel i någon eller en handling som direkt har lett till förlusten för organisationen. Att avskeda människor är det tuffaste av alla, men hör alltid till varje parts sida av historien innan du når någon sådan slutsats att säga upp någon.

6 Disciplin

Disciplin är avgörande för att förverkliga målen. En visionär är ingenting utan disciplin. Disciplin inskärper vanan att genomföra planer effektivt. Disciplin säkerställer att du är på rätt spår och detta kan styrkas av följande exempel.

Låt oss anta att du och ditt team håller på att utveckla en presentation för att locka investerare. Det är en enorm affärsmöjlighet och du kan inte riskera att förlora den. Idéerna till denna affärsplan lades på bordet och efter en noggrann brainstorming beslutades en handlingslinje. Dagen efter när presentationen skulle delas var ingen av teammedlemmarna riktigt förberedda på vad de ska gå in med och vilka eventuella frågor som kan ställas under sessionen. Kort sagt, alla gick in dåligt förberedda eller repeterade inte presentationen.

Följaktligen avvisas förslaget allt eftersom disciplin saknades. För en bra ledare är det viktigt att han är självdisciplinerad först och ingjuter detsamma i andra.

7 Kritiskt tänkande

Kritisk är en mycket viktig färdighet och för att anställas för en nyckelposition i en organisation är det absolut nödvändigt att du behärskar just denna färdighet. Som ledare innebär kritiskt tänkande i dig vanan att förutse de problem som kan uppstå i efterhand.

Om du är en kritisk tänkare kan du i tid utveckla åtgärder för att förhindra att dessa problem någonsin inträffar. Att förutse har inte bara att göra med hot utan också med att identifiera potentiella möjligheter som väntar på att utnyttjas. Så om du kan veta vilka möjligheter som ligger i kölvattnet kan du snabbt utnyttja dem och kan ta organisationen till nya höjder.

8 Ständigt lärande

Saker och ting förändras hela tiden och nya saker ersätter gamla. På tal om teknik, det som var relevant idag kommer att bli föråldrat i morgon. För att en ledare ska bli framgångsrik måste han ständigt lära sig och uppdatera sig med den senaste utvecklingen inom sin nisch eller bransch och det bästa sättet att veta om framtiden är att skapa den. Ledarna vidarebefordrar inte på specifika kartor eller planer eftersom de inte vet när allt detta förändras och de vill bara kontrollera det här på enkla och bra sätt. Detta är också en bra övning för att utmana sig själv.

På 2000-talet måste du vara mer effektiv och rita en cirkel där du måste definiera ditt lärande, tänkande och att utföra den uppgiften. Ledare bör förnya sitt perspektiv och han bör gå framåt för att lära sig de nya färdigheterna så att de kan bli mer viktiga för honom.

9 Bli en följare

Erkännande är vad vi alla längtar efter och en ledare bör värdesätta sina medarbetare. Nya ledare lär sig och motiverar alltid sin medarbetare. Om en anställd uppvisar en viss egenskap som du kan dra nytta av, lär dig den och berätta för andra om den också så att de också kan dra nytta av den. Som ett resultat kommer individerna och indirekt organisationen att blomstra.

Om ledaren är en bra efterföljare så skulle han också lära sig de callobration färdigheter som hjälper dem att bli den bra ledaren. Bra följare vet alltid att anhängarna har stor inverkan på allt och de kan bryta upp och ta ledarskapet genom att påverka uppsatta mål och mål som de försöker uppnå det och de kommer alltid att stödja sina ledare för att uppnå de organisatoriska målen och dåliga anhängare kan störa de organisatoriska målen och vi kan säga att de goda följare är mycket viktiga.

Summan av kardemumman är att för karriärutveckling är alla ovanstående ledaregenskaper avgörande. Ju mer du arbetar med att utveckla dessa färdigheter, desto mer sannolikt blir du att bli en kraft att räkna med i organisationen.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More