Kuinka parantaa johtamistaitojasi

8

Johtamistaidot ovat tärkeitä tänä päivänä. Se on olennainen osa urakehitystä. Tekniset taidot vievät sinut vain pitkälle, mutta pehmeät taidot vievät sinut vielä pidemmälle.

Ollaksesi hyvä johtaja, sinulla on oltava ominaisuuksia, joiden avulla voit kiivetä yrityksen tikkaat.

Aiempi kokemuksesi johtotehtävistä määrittää palkkaamisen organisaatioon ja lisää ylennysmahdollisuuksiasi. Heck johtamistaidot ovat tärkeitä jopa henkilökohtaisessa elämässä. Jotkut ovat syntyneet johtajiksi, mutta toisten on tehtävä töitä saadakseen johtamistaitoja. Harjoittelemalla sinusta voi tulla menestyvä johtaja.

Tässä on tapoja parantaa johtamistaitojasi:

1 Aloitteen tekeminen

Esimiehet jakavat usein tehtäviä työntekijöilleen heidän asiantuntemuksensa ja tietämyksensä perusteella. Ja työntekijöinä olemme hyväksyneet sen, koska emme halua työhömme lisävastuita. Pelaamme turvallisesti siellä, missä olemme hyviä ja pysymme poissa tehtävistä, jotka saattavat haastaa meitä.

Siten, jotta voit kehittää johtamistaitojasi, sinun on oltava valmis tekemään aloitteita. Toisin sanoen se ylittää tavanomaisen velvollisuuden. Etsi lisäprojekteja työnkuvasi lisäksi, sillä näin opit lisää. Joten jos työskentelet ja otat lisävastuuta, johtamistaitosi hiotaan työpaikallasi.

Paras johtaja ottaisi aina vastuun kaikesta ja hän yrittäisi motivoida muita eikä heidän tarvitse muuttaa käyttäytymistään, koska he tietävät asiantuntemuksensa ja he tietävät aina, että missä vaiheessa he tarvitsevat enemmän oppimista, koska he tietävät vahvuutensa ja heikkoudet ja ne kehittävät oppimisympäristöä ja jos resurssit eivät ole organisaation käytettävissä, niin ne rakentavat niitä työntekijöille.

2 Motivoi muita

Sanotaan, että jos toimintasi innostaa muita tekemään enemmän ja oppimaan enemmän, olet todellinen johtaja. Määritelmän mukaan johtaja vaikuttaa muihin positiivisesti. Usein on niin, että työntekijät, työkaverit tai alaiset tuntevat olonsa motivoituneiksi ja makaavat yksitoikkoisten työtehtävien vuoksi. Siellä tulee esiin johtajan taito energisoida ja motivoida heitä.

Kuinka tällainen saavutus saavutetaan, saatat kysyä? Se tehdään tunnistamalla niiden ihmisten tarpeet ja toiveet, joiden kanssa työskentelet. Jos työntekijän motivaation menettämisen syynä on se, että hänen kovaa työtä ei arvosteta, johtaja varmistaa, että hänen työnsä tunnustetaan asianmukaisesti.

Usein ihmiset menettävät motivaation, koska he kohtaavat esteitä itselleen asettamiensa tavoitteidensa toteuttamisessa. Tässä tapauksessa johtaja kohottaisi heidän moraaliaan kertomalla henkilökohtaisia ​​tarinoita vaikeuksien voittamisesta tai siitä, kuinka arvokkaita tuloksia voidaan saada kestävyydestä vaikeuksien aikana. Tämä epäilemättä motivoi ja rohkaisee heitä työskentelemään intohimolla ja innolla.

3 Kuuntele tehokkaasti

Se, mitä kutsumme kuuntelemiseksi, on enimmäkseen kuulemista, joka vain menee kuuroille korville. Kuuntelemalla se tarkoittaa empatian harjoittamista. Joten kun työtoveri tai alainen antaa palautetta, pystyt kertomaan, minkä ongelman henkilö todellisuudessa kohtaa tai mitä ongelmaa hän yrittää korostaa, ja se voidaan saavuttaa vain kuuntelutaidoilla.

Kun työskentelet yhdessä projektin parissa, kyky kommunikoida kunnolla muiden kanssa edellyttää aktiivista kuuntelutaitoa. Sinun tulee säilyttää katsekontakti, välttää häiriötekijöitä ja/tai vastata hänelle asianmukaisesti. Tehokas kuuntelu auttaa lisäksi saamaan ei-verbaalisia vihjeitä tai ymmärtämään kyseisen henkilön kehon kieltä.

4 Osaa delegoida

Menestyvä johtaja on se, joka ei mene tiiminsä mikrojohtamiseen, vaan keskittyy tehtävien delegointiin. Kun annat ihmisten toimia itsenäisesti vastuullisuuden osalla, annat heille voimaa.

Yksilöiden voimaannuttamisella on omat etunsa. Voimistamalla juurrutat ihmisiin halua osallistua enemmän työhönsä ja kehittää uusia taitoja. Etsi tehtäväohjeita verkosta. Delegoinnin avulla ihmiset voivat hallita päätöksiään ja pitää heidät vastuullisina. Näin sinulla on enemmän aikaa itsellesi ja voit keskittyä tavoitteidesi saavuttamiseen.

Loppujen lopuksi projektin onnistuminen tai epäonnistuminen on silti sinun vastuullasi, ja siksi on tärkeää, että delegointia ei saa jättää ilman valvontaa.

5 Ristiriitojen käsittely

Johtajat ovat myös konfliktien käsittelijöitä. Kun ihmiset työskentelevät yhdessä, syntyy konflikteja ja johtajan velvollisuus on ratkaista ne konfliktin osapuolten välillä. Se on taidetta, jota harvat ovat oppineet hallitsemaan. Jos konflikti jatkuu työpaikkaympäristössä, se antaa tilaa negatiivisuudelle kukoistaa. Työntekijä ei suoriudu parhaalla mahdollisella tavalla, ja siinä johtajan on astuttava ja järjestettävä asioita henkilön kanssa yksityisesti.

Johtajana sinun tulee olla valmis olemaan raa'asti rehellinen asian kokonaisarvioinnissa. Johtajalta vaaditaan rohkeutta havaita joku virhe tai toiminta, joka on suoraan johtanut tappioon organisaatiolle. Ihmisten irtisanominen on vaikeinta kaikista, mutta aina kuulla jokaisen osapuolen puoli tarinasta ennen kuin päädyt sellaiseen johtopäätökseen jonkun irtisanomisesta.

6 Kuri

Kuri on ratkaisevan tärkeää tavoitteiden toteuttamisessa. Visionääri ei ole mitään ilman kurinalaisuutta. Kuri synnyttää tapana toteuttaa suunnitelmat tehokkaasti. Kuri varmistaa, että olet oikeilla jäljillä, ja tämä voidaan todistaa seuraavalla esimerkillä.

Oletetaan, että sinä ja tiimisi kehittelet esitystä sijoittajien houkuttelemiseksi. Se on valtava liiketoimintamahdollisuus, etkä voi ottaa riskiä sen menettämisestä. Tämän liiketoimintasuunnitelman ideat laitettiin pöydälle, ja huolellisen aivoriihen jälkeen päätettiin toimintalinja. Seuraavana päivänä, kun esitys piti välittää, kukaan tiimin jäsenistä ei ollut aidosti valmistautunut asioihin, mihin he ovat menossa ja mitä mahdollisia kysymyksiä istunnon aikana voidaan esittää. Lyhyesti sanottuna kaikki menivät sisään huonosti valmistautuneena tai eivät harjoitelleet esitystä.

Näin ollen ehdotus hylätään kaikki kurin puutteen vuoksi. Hyvälle johtajalle on ensiarvoisen tärkeää, että hän on itsekuri ja juurruttaa saman myös muihin.

7 Kriittinen ajattelu

Kriittinen taito on erittäin tärkeä taito, ja jos haluat palkata avainasemaan organisaatiossa, sinun on hallittava tämä tietty taito. Johtajana kriittiseen ajatteluun liittyy tapa ennakoida ongelmat, joita saattaa syntyä.

Jos olet kriittinen ajattelija, voit kehittää ajoissa toimenpiteitä estääksesi näiden ongelmien koskaan tapahtuvan. Ennakointi ei liity pelkästään uhkiin, vaan myös mahdollisten mahdollisuuksien tunnistamiseen, jotka odottavat hyödyntämistä. Joten jos tiedät, mitä mahdollisuuksia piilee, voit nopeasti hyödyntää niitä ja nostaa organisaation uusiin korkeuksiin.

8 Jatkuva oppiminen

Asiat muuttuvat jatkuvasti ja uudet korvaavat vanhat. Tekniikasta puhuttaessa se, mikä oli olennaista tänään, vanhenee huomenna. Jotta johtaja menestyisi, hänen on jatkuvasti opittava ja päivitettävä itsensä viimeisimmällä kehityksellä omalla markkina-alueellaan tai toimialallaan, ja paras tapa tietää tulevaisuudesta on valmistaa se. Johtajat eivät välitä tietystä kartasta tai suunnitelmasta, koska he eivät tiedä milloin nämä kaikki asiat muuttuvat ja he haluavat vain hallita tätä asiaa yksinkertaisesti ja hyvillä tavoilla. Tämä on myös hyvä käytäntö haastaa itseään.

2000-luvulla sinun on oltava tehokkaampi ja piirrettävä ympyrä, jossa sinun on määriteltävä oppimisesi, ajattelusi ja sen tehtävän tekeminen. Johtajien tulee uudistaa näkemyksensä ja hänen tulee siirtyä eteenpäin oppiakseen uusia taitoja, jotta niistä tulee hänelle tärkeämpiä.

9 Ole seuraaja

Tunnustus on se, mitä me kaikki kaipaamme, ja johtajan tulee arvostaa työntekijöitään. Nousevat johtajat oppivat aina ja motivoivat työtoveriaan. Jos työntekijällä on tietty piirre, josta sinä voit hyötyä, opi se ja kerro siitä myös muille, jotta he voivat hyötyä siitä. Tämän seurauksena yksilöt ja välillisesti organisaatio menestyvät.

Jos johtaja on hyvä seuraaja, hän oppisi myös callobration-taidot, jotka auttavat heitä tulemaan hyväksi johtajaksi. Hyvät seuraajat tietävät aina, että seuraajilla on suuri vaikutus kaikkeen ja he voivat hajota ja tehdä johtajuuden vaikuttamalla asetettuihin tavoitteisiin ja tavoitteisiin, joita he yrittävät saavuttaa ja he tukevat aina johtajiaan saavuttamaan organisaation tavoitteet ja huonot. seuraajat voivat häiritä organisaation tavoitteita ja voimme sanoa, että hyvät seuraajat ovat erittäin tärkeitä.

Tärkeintä on, että kaikki edellä mainitut johtamisen ominaisuudet ovat kriittisiä urakehityksen kannalta. Mitä enemmän työskentelet näiden taitojen edistämiseksi, sitä todennäköisemmin sinusta tulee organisaatiossa huomioitu voima.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More