Jak poprawić swoje umiejętności przywódcze

6

Umiejętności przywódcze są ważne w dzisiejszych czasach. Odgrywa integralną rolę w rozwoju kariery. Umiejętności techniczne mogą zaprowadzić Cię tylko do tej pory, ale to umiejętności miękkie zaprowadzą Cię jeszcze dalej.

Aby być dobrym liderem, musisz mieć cechy, które pozwolą Ci wspinać się po drabinie korporacyjnej.

Twoje wcześniejsze doświadczenie na stanowisku kierowniczym determinuje zatrudnienie w organizacji i zwiększa szanse na awans. Heck zdolności przywódcze są nawet ważne w życiu osobistym. Niektórzy rodzą się liderami, ale inni muszą pracować nad zdobyciem umiejętności przywódczych. Dzięki praktyce możesz stać się odnoszącym sukcesy liderem.

Oto sposoby na doskonalenie umiejętności przywódczych:

1 Przejmowanie inicjatywy

Szefowie często przydzielają zadania swoim pracownikom na podstawie ich wiedzy i doświadczenia. I jako pracownicy nie mamy nic przeciwko temu, ponieważ nie chcemy dodatkowych obowiązków w naszej pracy. Gramy bezpiecznie tam, gdzie jesteśmy dobrzy i trzymamy się z dala od zadań, które mogą stanowić dla nas wyzwanie.

Tak więc, aby pracować nad swoimi umiejętnościami przywódczymi, musisz być chętny do podejmowania inicjatyw. Innymi słowy, wykracza poza zwykłe wezwanie do służby. Szukaj dodatkowych projektów oprócz opisu stanowiska, ponieważ dzięki temu dowiesz się więcej. Więc jeśli pracujesz i podejmujesz dodatkową odpowiedzialność, twoje umiejętności przywódcze w miejscu pracy są doskonalone.

Najlepszy lider zawsze wziąłby odpowiedzialność za wszystko i starałby się motywować innych, a oni nie muszą zmieniać swojego zachowania, ponieważ znają swoją wiedzę i zawsze wiedzą, na którym etapie będą potrzebować więcej nauki, ponieważ znają swoją siłę i słabości oraz rozwijają środowisko uczenia się, a jeśli zasoby nie są dostępne dla organizacji, budują te zasoby dla pracowników.

2 Motywuj innych

Mówi się, że jeśli Twoje działania inspirują innych do robienia więcej i uczenia się więcej, jesteś prawdziwym liderem. Z definicji lider będzie pozytywnie wpływał na innych. Często jest tak, że pracownicy, współpracownicy czy podwładni czują się zdemotywowani i przygnębieni monotonnymi zadaniami w pracy. To właśnie tam umiejętność lidera polegająca na pobudzaniu ich i motywowaniu wchodzi w grę.

Jak można osiągnąć taki wyczyn, możesz zapytać? Odbywa się to poprzez identyfikację potrzeb i pragnień osób, z którymi pracujesz. Jeśli powodem utraty motywacji pracownika jest brak docenienia jego ciężkiej pracy, lider zadba o to, aby jego praca była należycie uznana.

Często zdarza się, że ludzie tracą motywację, napotykając przeszkody w realizacji postawionych sobie celów. W tym przypadku lider podniósłby morale, opowiadając osobiste historie o pokonywaniu trudności lub o tym, jak cenne wyniki można uzyskać z bycia odpornym w czasie trudności. To niewątpliwie motywuje i zachęca do pracy z zapałem i zapałem.

3 Skuteczne słuchanie

To, co nazywamy słuchaniem, to głównie słyszenie, które trafia tylko do głuchych uszu. Słuchanie oznacza ćwiczenie empatii. Kiedy więc współpracownik lub podwładny przekazuje informacje zwrotne, będziesz w stanie określić, z jakim problemem ta osoba faktycznie się boryka lub jaki problem stara się podkreślić, a można to osiągnąć jedynie poprzez umiejętność słuchania.

Podczas wspólnej pracy nad projektem umiejętność właściwej komunikacji z innymi wymaga umiejętności aktywnego słuchania. Będziesz musiał utrzymywać kontakt wzrokowy, unikać rozpraszania uwagi i/lub odpowiednio na niego reagować. Ponadto skuteczne słuchanie pomaga wychwycić sygnały niewerbalne lub zrozumieć mowę ciała danej osoby.

4 Wiedz, jak delegować

Lider odnoszący sukcesy to taki, który nie zajmuje się mikrozarządzaniem swoim zespołem, a skupia się na delegowaniu zadań. Kiedy pozwalasz ludziom działać w sposób autonomiczny z elementem odpowiedzialności, wzmacniasz ich.

Wzmacnianie jednostek ma swoje zalety. Wzmacniając, zaszczepiasz w ludziach chęć większego zaangażowania się w swoją pracę i rozwijania nowych umiejętności. Poszukaj pomocy w zadaniu online. Delegacja pozwala ludziom kontrolować swoje decyzje, a także pociągać ich do odpowiedzialności. Dzięki temu będziesz miał więcej czasu dla siebie i będziesz mógł skoncentrować się na realizacji swoich celów.

Ostatecznie sukces lub porażka projektu nadal będzie przypisana do Ciebie i dlatego ważne jest, aby delegowanie nie było nadzorowane.

5 Rozwiązywanie konfliktów

Liderzy są również osobami zajmującymi się konfliktami. Tam, gdzie ludzie pracują razem, powstają konflikty i obowiązkiem lidera jest ich rozwiązywanie między zwaśnionymi stronami. Jest to sztuka, którą niewielu nauczyło się opanować. Jeśli konflikt utrzymuje się w środowisku pracy, stwarza miejsce dla rozkwitu negatywności. Pracownik nie będzie działał optymalnie i właśnie tam lider musi wkroczyć i uporządkować sprawy z osobą na osobności.

Jako lider powinieneś być gotów być brutalnie szczery w swojej ogólnej ocenie sprawy. Lider musi wykazać się odwagą, aby wskazać wadę kogoś lub działanie, które bezpośrednio doprowadziło do straty dla organizacji. Zwalnianie ludzi jest najtrudniejsze ze wszystkich, ale zawsze wysłuchaj każdej strony historii, zanim dojdziesz do takiego wniosku, aby kogoś zwolnić.

6 Dyscyplina

Dyscyplina jest kluczowa w realizacji celów. Wizjoner jest niczym bez dyscypliny. Dyscyplina wpaja nawyk skutecznego wykonywania planów. Dyscyplina zapewnia, że ​​jesteś na dobrej drodze, co można udowodnić na poniższym przykładzie.

Załóżmy, że Ty i Twój zespół opracowujecie prezentację, aby przyciągnąć inwestorów. To ogromna szansa biznesowa i nie możesz ryzykować jej utraty. Pomysły na ten biznesplan zostały wyłożone na stole i po starannej burzy mózgów zdecydowano o sposobie działania. Następnego dnia, kiedy miała się odbyć prezentacja, żaden z członków zespołu nie był tak naprawdę przygotowany na to, z kim idą i jakie ewentualne pytania można zadać podczas sesji. Krótko mówiąc, wszyscy przyszli źle przygotowani lub nie przećwiczyli prezentacji.

W rezultacie propozycja zostaje odrzucona z powodu braku dyscypliny. Dla dobrego lidera ważne jest, aby najpierw był zdyscyplinowany i zaszczepił to samo innym.

7 Krytyczne myślenie

Krytyczny jest bardzo ważną umiejętnością i aby zostać zatrudnionym na kluczowe stanowisko w organizacji, konieczne jest opanowanie tej konkretnej umiejętności. Jako lider, krytyczne myślenie pociąga za sobą nawyk przewidywania problemów, które mogą pojawić się w przyszłości.

Jeśli myślisz krytycznie, możesz w odpowiednim czasie opracować środki, które zapobiegną wystąpieniu tych problemów. Przewidywanie wiąże się nie tylko z zagrożeniami, ale także z identyfikacją potencjalnych szans, które czekają na wykorzystanie. Jeśli więc wiesz, jakie możliwości czekają, możesz szybko je wykorzystać i wynieść organizację na nowy poziom.

8 Ciągła nauka

Rzeczy ciągle się zmieniają, a nowe zastępują stare. Mówiąc o technologii, to, co było istotne dzisiaj, jutro stanie się przestarzałe. Aby lider odniósł sukces, musi stale uczyć się i aktualizować o najnowsze osiągnięcia w swojej niszy lub branży, a najlepszym sposobem poznania przyszłości jest jej tworzenie. Liderzy nie opierają się na konkretnej mapie ani planie, ponieważ nie wiedzą, kiedy te wszystkie rzeczy się zmienią i chcą po prostu kontrolować to wszystko w prosty i dobry sposób. Jest to również dobra praktyka, aby rzucić sobie wyzwanie.

W XXI wieku musisz być bardziej wydajny i narysować koło, w którym musisz zdefiniować swoje uczenie się, myślenie i wykonywanie tego zadania. Liderzy powinni odnowić swoją perspektywę, a on powinien iść naprzód, aby nauczyć się nowych umiejętności, aby stały się one dla niego bardziej istotne.

9 Bądź naśladowcą

Wszyscy tęsknimy za uznaniem, a lider powinien cenić swoich pracowników. Wschodzący liderzy zawsze uczą się i motywują swojego współpracownika. Jeśli pracownik wykazuje pewną cechę, z której możesz skorzystać, naucz się jej i powiedz o tym innym, aby oni również mogli z niej skorzystać. W rezultacie jednostki i pośrednio organizacja będą prosperować.

Jeśli przywódca jest dobrym naśladowcą, nauczyłby się również umiejętności kalobracji, które pomogą mu stać się dobrym przywódcą. Dobrzy naśladowcy zawsze wiedzą, że naśladowcy mają wielki wpływ na wszystko i mogą się zerwać i przejąć przywództwo, wpływając na wyznaczony cel i cele, które starają się osiągnąć, i zawsze będą wspierać swoich przywódców w osiąganiu celów organizacyjnych i złych obserwujący mogą zakłócać cele organizacji i możemy powiedzieć, że dobrzy obserwujący są bardzo niezbędni.

Najważniejsze jest to, że dla rozwoju kariery wszystkie powyższe cechy przywódcze są krytyczne. Im więcej pracujesz nad rozwijaniem tych umiejętności, tym bardziej prawdopodobne jest, że staniesz się siłą, z którą należy się liczyć w organizacji.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów