Hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer

2

Bloggkommentarer har lenge hatt en svært fremtredende posisjon i debatter om søkemotoroptimalisering (SEO). For alle som er kjent med emnet, burde det være relativt enkelt å se hvorfor.

Tilbake i 2005 introduserte Google «nofollow»-taggen som et delvis svar på kommentarspam. I dag trekker Googles PageRank oppmerksomheten til sidens autoritativitet, som tilbakekoblinger for kommentarer påvirker. Til slutt produserer kommentarseksjoner sosiale signaler for søkemotorer som påvirker SEO. Ikke desto mindre, det er ikke et entydig tema, som debatter ofte vil vise. La oss derfor utforske hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer og potensielle handlinger.

Bloggkommentarer: Misoppfatninger og forenklinger

Først og fremst er det avgjørende å etablere en solid, datastøttet forståelse av dette emnet. Det har vært gjenstand for enorm debatt det siste tiåret, i det minste av en mengde grunner.

Den kanskje mest betydningsfulle ligger i Google selv, siden de aldri har avslørt algoritmene sine fullt ut. Mange fagfolk har derfor måttet erstatte konkret kunnskap med estimater, spådommer og egen innholdsmarkedsføringsundersøkelse i årevis. I sin tur kan mange konklusjoner være tvilsomme, spinkle eller berettige gransking – men mange slike konklusjoner sirkulerer på internett i dag.

For å fordype oss i hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer, la oss begynne med å ta opp tre utbredte misoppfatninger.

1 "Kommentarer på bloggen din påvirker ikke søkerangeringer"

Dette er sannsynligvis den hyppigste påstanden mot bloggkommentarer. Mange talsmenn for denne påstanden støtter den gjennom forskning som denne studien av Hubspot om emnet.

Å merke denne påstanden som en unøyaktighet eller forenkling betyr absolutt ikke å diskreditere Hubspot seg selv. Tross alt har de faktisk ikke hevdet at bloggkommentarer heller ikke påvirker søkerangeringer. Deres tre konklusjoner er, ordrett, følgende:

  • "Det er ingen sammenheng mellom antall kommentarer på et innlegg og antall visninger det har fått."
  • "Det er heller ingen sammenheng mellom kommentarer og antall lenker innlegget fikk."
  • "Det er en viss positiv sammenheng mellom synspunkter og koblinger."

Alle disse tre påstandene ser ut til å være faktisk korrekte og støttet av studien. Imidlertid viser ingen av disse konklusjonene direkte, eller hevder å bevise, at bloggkommentarer ikke påvirker søkerangeringer.

Tvert imot siterer OptinMoster en interessant studie av Neil Patel om emnet som utforsker søkerangeringer. Riktignok hadde Neil Patel en mye mindre prøvestørrelse enn Hubspot. De ser også ut til å ha brukt forskjellige metoder og målt resultater gjennom andre beregninger. Ikke desto mindre identifiserte Neil Patel at "26,7 % av søkeordene som ble rangert i Google var fra kommentarfeltet."

Videre har forskjellige Google-ansatte kommet med lignende uttalelser gjennom årene. For eksempel siterer TheSemPost Googles Gary Illyes som svarer på henvendelser om søkerangering som sådan:

"Generelt hvis vi ser at det er et sunt, blomstrende fellesskap på et nettsted, kan det hjelpe mye."

Som sådan kan man trygt hevde at kommentarer på bloggen din påvirker søkerangeringene. I rettferdighet kan det hende at man ikke vet det nøyaktige omfanget av denne påvirkningen, men det er falskt å anta at det ikke er noen.

2 "Kommentarer på bloggen din genererer ikke trafikk"

Deretter er en hyppig påstand at bloggkommentarer ikke genererer trafikk. Denne er sannsynligvis mer en overforenkling, men det er fortsatt en tvilsom påstand.

Noen kan sitere Hubspots studie nevnt ovenfor for å bevise denne påstanden. Teknisk sett, isolert sett, ser det ut til å være sant; kommentarer i seg selv genererer ikke trafikk. Imidlertid ligger et motpunkt også i Neil Patels nevnte studie. Etter å ha identifisert at søkeord i kommentarer rangerte, fant han ut at 16 % av all trafikk kom fra kommentarer.

Ved siden av dette argumentet kan vi gå tilbake til Garry Illyes' påstand; fellesskap hjelper med SEO. Korrelasjonen her bør altså være at bloggkommentarer skaper SEO-vennlige faktorer, som igjen øker trafikken:

  • Et blomstrende fellesskap
  • Sosiale signaler gjennom engasjement
  • Innholdslengde og verdi

Til slutt bør casestudier om korrelasjonen mellom kommentarer og bloggtrafikk, som denne fra ShoutMeloud, befeste denne konklusjonen.

Dermed kan denne påstanden virkelig villede. Man kan absolutt diskutere det nøyaktige omfanget av innvirkningen av kommentarer på rangering eller om det er verdt innsatsen. Men bloggkommentarer genererer trafikk fordi de påvirker SEO.

3 "Søkemotorer behandler kommentarer på bloggen din som en del av innleggets innhold"

Til slutt er denne påstanden om bloggkommentarer også utbredt. Det er på ingen måte helt falskt; det er faktisk stort sett sant. Men fra teori til praksis kan det også villede.

Det ser ut til at en svært vanlig misforståelse stammer fra denne påstanden; at søkemotorer behandler innhold og bloggkommentarer likt. Det følger dermed at man ganske enkelt kan legge til kommentarenes ordtelling til innholdets ordtelling. Det er absolutt ikke tilfelle, som SearchEngineJournal siterer Googles John Mueller for å forklare:

"Fra vårt ståsted ser vi kommentarer som en del av innholdet. Vi anerkjenner også i mange tilfeller at dette faktisk er kommentarfeltet, så vi må behandle det litt annerledes.»

På lignende måte, i sin nevnte samtale, skilte Gary Illyes også de to og sa:

«Det går inn i generell kvalitet. La oss si at det er bra innhold, 5 poeng, flotte lenker fra flotte sider, 2 poeng, blomstrende fellesskap, 1 pkt.»

Dermed kan vi trygt konkludere med at innholdets faktiske ordtelling og kommentarer ikke er identiske. Søkemotorer tar faktisk hensyn til kommentarenes lenker, kvalitet og antall ord, som studier viser. Det er imidlertid ikke det samme som å legge til de to ordtellingene sammen som om de er identiske. I stedet er det mye tryggere å bare møte ønsket ordtelling i selve innholdet uten å forutsette kommentarlengde. Lengre innhold rangerer bedre, i begge tilfeller, så kommentarer vil forbli verdifulle i denne forstand uansett.

Hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer

Etter å ha avklart disse emnene, kan vi fordype oss i nøyaktig hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer. Kildene som er sitert ovenfor, og andre, vil være avgjørende her, da vi bygger bro mellom teori og praksis.

1 bloggkommentarer Gi søkeord for latent semantisk indeksering (LSI).

I utgangspunktet kan man identifisere LSI-nøkkelord som en faktor i hvordan akkurat bloggkommentarer forbedrer innholdsrangeringen. I studien ovenfor fant Neil Patel at en del av rangeringssøkeordene kom fra kommentarer. Selv om han ikke eksplisitt identifiserer dem som LSI-nøkkelord, burde det virke plausibelt at de er det.

Mange antar at LSI-nøkkelord i hovedsak er synonymer eller varianter av søkeord som blogginnlegget rangeres for. For eksempel kan et innlegg om sko målrette søkeord som «sko», «støvler» og «joggesko», men det er mange relaterte søkeord. Derfor vil kommentarer som nevner "trenere" eller "høye hæler" legge til søkeordene innlegget rangerer for.

Det er imidlertid verdt å merke seg at dette ikke ser ut til å være tilfelle. Faktisk hevder noen at LSI-nøkkelord ikke engang er "en ting", som SearchEngineJournal. Andre, som Backlinko, hevder at de er det, og at de påvirker rangeringene.

Men før de argumenterer for om LSI-nøkkelord har en innvirkning, gjør sistnevnte et avgjørende poeng om hva de er. De foreslår at de er "termer som er nært knyttet til målsøkeordet ditt", i motsetning til synonymer. I eksemplet ovenfor vil ikke "trenere" og "høye hæler" være LSI-er for "sko"; "løping", "trening" og "trening" ville være.

Derfor vil naturlige, ikke-spam-kommentarer realistisk legge til LSI-er til bloggen din. Imidlertid kan man gjøre lite annet enn å tiltrekke seg et stort publikum som legger igjen lange, innsiktsfulle kommentarer som inkluderer LSI-er. Det er ikke en faktor man kan tvinge eller aktivt jobbe mot. Man kan imidlertid kuratere kommentarer og prioritere de som har LSI-er. Likevel kommer dette også med noen forbehold, som vi vil diskutere nedenfor.

2 Innholdslengde

Deretter spiller økt innholdslengde inn i hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringene. Kildene som er sitert ovenfor bør fastslå at kommentarer faktisk øker innholdslengden, selv om de ikke er identiske.

At innholdslengden påvirker SEO, og dermed søkerangeringer, er godt dokumentert. Det er der det "gyldne ordet teller" på 1000, 1500 og til og med 2000 ord stammer fra. Mens, som fremhevet ovenfor, kommentarer ikke bør forutsettes for å nå disse ordtellingene, øker de innholdets lengde. Selv om de blir behandlet "litt annerledes", som John Mueller sier.

Likevel kan man hevde at det ikke er lengden alene som bidrar til SEO; snarere er det kvaliteten som ofte følger lengden. Innsiktsfullt, informativt innhold har en tendens til å være grundig, så de to overlapper hverandre. Dessuten avhenger det ofte av innholdskvaliteten å be om kommentarer for å legge til innholdslengden.

3 Innholdskvalitet

Når det gjelder innholdskvalitet, kan kommentarer også bidra til den generelle innholdskvaliteten. I diskusjonen ovenfor nevnte Gary Illyes at kvalitet "kan hjelpe mye", selv om det finnes i kommentarene.

For å bygge bro mellom de to fordelene, lengde og kvalitet, må man lure på hvordan man kan innhente kommentarer til å begynne med. Hvis kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer, hvordan kan du be om kommentarer hvis du ofte får få eller ingen?

Svaret ser ut til å ligge i SEOs egen grunnleggende læresetning; "kvalitet er konge". Hvis innholdet ditt tilbyr attraktiv lengde, høy kvalitet og nyttig innsikt, vil det tiltrekke seg kommentatorer som verdsetter dem. På sin side bør det å bare oppmuntre leserne til å "legge igjen en kommentar" eller "dele sine tanker" gi et solid grunnlag. Til slutt, bruk av interaktivt innhold er alltid en levedyktig strategi for å stimulere til engasjement.

4 Brukerengasjement og fellesskap

På samme måte overlapper det å innhente kommentarer med brukerengasjementsignaler og det Gary Illyes kalte et "blomstrende samfunn". Kommentarer kan gi slike signaler før sosiale medier-strategier gjør det.

Som fremhevet ovenfor, påvirker disse signalene faktisk søkerangeringer. Vurder kjerneprinsippene for SEO når det gjelder brukerengasjement, i sosiale medier eller på annen måte. Engasjementssignaler inkluderer:

  • Liker og deler
  • Reaksjoner og kommentarer
  • Henvisninger

Søkemotorer bruker slike signaler for å måle engasjement og, i forlengelsen, kvalitet. Bloggkommentarer tilbyr slike beregninger selv, om enn i mindre grad, og kan dermed påvirke søkerangeringer.

5 Ekspertise, autoritativitet og pålitelighet (EAT)

Til slutt kretser alle disse faktorene rundt EAT i en eller annen form. Googles PageRank avhenger av denne trioen av attributter, så det er en hjørnestein i SEO. Mens kommentarer uten tvil ikke har en massiv innvirkning på det, ser de ut til å ha en viss effekt.

Til å begynne med forklarer Google nyttig at søkekvalitetsvurderinger hjelper søkealgoritmen. Videre siterer TheSemPost John Mueller som sier at kommentarer påvirker vurderinger av kvalitet. Spesielt at de kan lure på: «Er dette overveldende ille? Er dette overveldende bra? Hvor trekker vi grensen?»

Faktisk hjelper kommentarer besøkende med å vurdere kvaliteten på en blogg. De kan gi ytterligere innsikt, relevante lenker til autoritative kilder og rettelser. Derimot kan selvfølgelig negative kommentarer og "flammekriger" ha en negativ effekt. Det er delvis grunnen til at noen blogger tar imot og oppmuntrer til kommentarer mens andre kuraterer dem eller bare deaktiverer dem.

For å tillate eller deaktivere bloggkommentarer

Til slutt, etter å ha diskutert hvordan kommentarer på bloggen din kan påvirke søkerangeringer, kan det oppstå to rimelige spørsmål. For det første, bør man tillate eller deaktivere bloggkommentarer? For det andre, forutsatt at man tillater dem, bør de kureres?

På det førstnevnte spørsmålet holdt Fizzles Corbett Barr en debatt mellom to fremtredende bloggere, Pat Flynn og Everett Bogue. Blant andre argumenter argumenterte Pat for bloggkommentarer fordi de oppfordrer til samtaler, som informerer om kreative beslutninger. Everett argumenterte mot bloggkommentarer og hevdet at modererende kommentarer tok for mye av tiden hans og dermed beskattet kreativiteten hans.

Selv om denne debatten kan tjene som et overfladisk blikk inn i emnet, er det uten tvil ganske subjektivt. På den objektive fronten advarte John Mueller om at sletting av kommentarer direkte ikke ville komme uten negative effekter. Som sådan bør det sannsynligvis sees på som en kalkulert risiko.

For å moderere, kuratere og slette kommentarer

Til slutt, når det gjelder det siste spørsmålet, ser moderasjon ut til å være avgjørende. Det er faktisk mange fordeler og ulemper med kommentarer, hvorav mange påvirker søkerangeringene. Men uten moderering kan enhver kommentarseksjon gå over til et ansvar.

En siste faktor er likevel verdt å trekke frem her. Kuratoriske kommentarer kan hjelpe med kvalitet, høflighet, LSI-er og mer. Det er imidlertid verdt å merke seg at aktive kommentatorer kanskje ikke tar vennlighet i mot slettede kommentarer. Selektiv fjerning av kommentarer som "flott innlegg" kan faktisk ikke skade rangeringene direkte, men det kan skremme eller irritere velmenende kommentatorer. Som sådan bør også dette sees på som en kalkulert risiko i stedet for et lett valg.

Konklusjon

For å oppsummere kan kommentarer på bloggen din påvirke søkerangeringene på mange måter. Enten gjennom å øke innholdets lengde og kvalitet, legge til LSI-er, sende sosiale signaler eller andre måter, gjør de det. Imidlertid er de ikke uten risiko, og de kan ha negative effekter hvis de ikke kontrolleres. Derfor kan nøye undersøkelser og valg fra sak til sak bare være nyttig.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse. Vi antar at du er ok med dette, men du kan velge bort det hvis du ønsker det. jeg aksepterer Mer informasjon