Jak sztuczna inteligencja poprawia produktywność biznesową

6

Sztuczna inteligencja to zdolność komputera lub systemu robotycznego z obsługą komputera do przetwarzania informacji i generowania wyników w sposób podobny do procesu myślowego człowieka w procesie uczenia się, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Co za tym idzie, celem systemów sztucznej inteligencji jest opracowanie systemów zdolnych do rozwiązywania złożonych problemów w sposób podobny do ludzkiej logiki i rozumowania. Jest to nauka i inżynieria tworzenia inteligentnych maszyn, zwłaszcza inteligentnych programów komputerowych.

System sztucznej inteligencji rozumie język i jego niuanse, rozwiązuje złożone problemy, rozpoznaje obrazy i uczy się na podstawie doświadczenia. W ten sposób maszyny zastępują procesy napędzane przez człowieka, aby wykonywać pracę szybciej i wydajniej.

Jak sztuczna inteligencja zwiększa produktywność biznesu?

Produktywność biznesowa i sztuczna inteligencja idą w parze. Sztuczna inteligencja jest głównym źródłem i powodem produktywności biznesowej. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu projektami udowodniła swoją zdolność do zwiększania wydajności zespołu i wyników projektu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji i ulepszania zbiorów danych wykorzystywanych w realizacji projektów pozwoli organizacji zrealizować optymalną wartość inwestycji w projekt i potencjalnie zidentyfikować oszczędności, które można wykorzystać do dalszych inwestycji w rozwój produktu prowadzących do wzrostu organizacji.

Podczas gdy zmniejszone wydatki i przewaga konkurencyjna sztucznej inteligencji sprzyjają produktywności biznesowej, wczesne wykrywanie ryzyka jest również kolejnym ważnym wpływem wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. Podwyższona jakość robót i zmniejszona pracochłonność robót to rewolucja w produktywności biznesu. Projekty planowane i monitorowane przez firmy są realizowane dzięki superinteligencji w naszych czasach. Sztuczna inteligencja wywarła również ogromny wpływ na sektor pracy, tworząc więcej miejsc pracy niż eliminując. Zarządzanie projektami AI jest integralną częścią przyszłej produktywności biznesowej, zajmującej się złożonością i błędami poprawiającymi wydajność biznesową.

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizowała produktywność biznesową, podejmując właściwe decyzje w krótkim czasie. Decyzje podejmowane przez AI w biznesie opierają się na zestawie algorytmów, redukujących błędy. Chociaż wdrażanie sztucznej inteligencji jest kosztowne, łączy nowe ulepszenia na rynku. Apple i Amazon to kilka wiodących technologii AI, które są obecnie dominujące na istniejącym rynku IT. Asystent Google również powoli zdobywa popularność na rynku. Nastąpił ogromny wzrost inwestycji dokonywanych przez firmy w AI, a także wzrosła liczba miejsc pracy wymagających umiejętności AI. Sztuczna inteligencja może sprawić, że każda firma i każdy pracownik będzie mądrzejszy, szybszy i bardziej produktywny.

Sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność o 40% lub więcej. Sztuczna inteligencja może zwiększyć rentowność średnio o 38% dzięki gromadzeniu danych, automatyzacji, podejmowaniu decyzji i bezpieczeństwu cybernetycznemu. Sztuczna inteligencja ma zdolność gromadzenia i organizowania danych. Nieustrukturyzowane ramy danych i ich złożoność są również utrzymywane i obsługiwane przez sztuczną inteligencję. Biznes i jego produktywność wzrastają, gdy dzięki zarządzaniu czasem rozwiązywane są duże ilości danych i inne złożoności. Produktywność biznesowa wzrasta również wtedy, gdy sztuczna inteligencja przewiduje przyszłe możliwości i sugeruje różne zadania.

Jak uruchomić sztuczną inteligencję?

Komputer Atari 800XL napędzany mikroprocesorem z 3500 tranzystorami zostaje zastąpiony telefonami posiadającymi dwa miliardy tranzystorów. Kiedyś gigabajt był wielkości lodówki, a teraz mierzy się go w milimetrach. Te zamienniki i innowacje wskazują na szybki rozwój branży i rynku. Każda innowacja to rewolucja na rynku biznesowym. Kultowe firmy Apple obsługujące iPhone'a, takie jak Uber, Airbnb, YouTube, Facebook i Twitter, na nowo definiują mobilne doświadczenia klientów. Oparta na chmurze usługa udostępniania Dropbox otrzymała fundusze venture capital o wartości 10 miliardów dolarów, czyli 40-krotność przychodów. Airbnb.com pozyskał fundusze o wartości 10 miliardów dolarów, co oznaczałoby, że byłby wart prawie 20 razy więcej niż jego przychody — i więcej niż Hyatt Hotels czy Wyndham Worldwide.

Te nowe przedsięwzięcia i biznes rozwijają się szybciej niż tradycyjne modele biznesowe i wydajność biznesowa. Uber, Airbnb i Etsy pracują w oparciu o sztuczną inteligencję. Personalizacja i bezpieczeństwo to główne powody, dla których klienci wybierają Uber i Airbnb. Sukcesem tych biznesów jest efektywne uczenie maszynowe, kojarzenie sprzedawców i kupujących oraz zapobieganie oszustwom. Sztuczna inteligencja może odwrócić cykl niskiej rentowności poprzez inteligentną automatyzację i rozpowszechnianie innowacji. Korzyści z produktywności są powodem wzrostu AI.

Automatyzacja jest kluczem w AI. System AI jest w stanie dobrać odpowiednie dane i algorytmy do tworzenia modeli, które są stale ulepszane i udoskonalane. Systemy sztucznej inteligencji muszą być odpowiednio przeszkolone, aby się przystosowywać, tylko dzięki temu uczą się, czym jest sukces, a czym porażka. Poza szkoleniem sztuczna inteligencja musi otrzymać odpowiednią wiedzę o problemie i zestaw reguł, aby automatyzowała właściwy wgląd. Systemy AI są tworzone i wdrażane przez ekspertów o głębokich umiejętnościach analitycznych, które są podstawą systemów AI. Interpretowalność modeli AI zależy od ich automatyzacji i decyzji podejmowanych przez maszynę. Dzięki temu uczenie maszynowe szybko analizuje napływające dane, identyfikuje je i pracuje nad nimi. Firmy wdrażające sztuczną inteligencję muszą zrozumieć jej mocne strony i ograniczenia. Program AI musi być uruchamiany systematycznie i przeprowadzane odpowiednie oceny.

ROLA AI W DOŚWIADCZENIU KLIENTA

Systemy AI usprawniają zarządzanie decyzjami klientów. AI podniosła jakość komunikacji z klientami. Organizacje muszą skupić się na skutecznej poprawie klienta przy obniżeniu kosztów. Wirtualni agenci lubią zautomatyzowane systemy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, rozpoznają i reagują na obsługę klienta. Sztuczna inteligencja może z powodzeniem zapewnić inteligentną i wygodną obsługę klienta. Doświadczenie klienta jest ważne w rozwoju biznesu. Zautomatyzowana obsługa klienta mająca wpływ na doświadczenia klientów jest podstawą transformacji cyfrowej. Relacje z klientami są zarządzane bez interakcji człowieka z wykorzystaniem chatbotów i wirtualnych asystentów. Sztuczna inteligencja zmienia doświadczenia klientów, poprawiając personalizację. Klient czuje się szczęśliwy, gdy otrzymuje odpowiedź w krótkim czasie.

Powstanie chatbotów i interakcji z klientami

Chatboty to agenci konwersacyjni, którzy zastępują pracodawców w odbieraniu telefonów. Chatboty obsługi klienta to zautomatyzowane czaty zaprogramowane tak, aby odpowiadały w realistyczny sposób. Pracownicy obsługi klienta są do pewnego stopnia zastępowani przez chatboty w różnych firmach, dzięki czemu mogą wydawać mniej pieniędzy na pracowników. Sztuczna inteligencja znacznie ułatwiła proces rekrutacji. X.ai i ClearFit to programy, które mogą przynieść ogromną zmianę w procesie rekrutacji. Od znajdowania kwalifikujących się kandydatów, przeglądania życiorysów po ocenianie kandydatów, sztuczna inteligencja usprawniła ten proces. Firma Coseer zajmująca się automatyzacją poznawczą wykorzystała sztuczną inteligencję do zautomatyzowania kognitywnego przepływu pracy.

Poprawa jakości obsługi klienta dzięki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jest integralną częścią doświadczenia użytkownika. Witryny zakupów online, takie jak Amazon Flipkart, rekomendują produkty na podstawie tego, co oglądaliśmy i prezentują podobne produkty.

Podczas gdy Netflix sugeruje również na podstawie poglądów użytkownika, sztuczna inteligencja jest rdzeniem Siri i Facebooka.

Zapytania stały się również łatwiejsze dzięki sztucznej inteligencji. Firmy biznesowe i banki odpowiadają użytkownikom, oferując odpowiednie opcje i odpowiedzi za pośrednictwem pomocy AI. Produkcja treści stała się bardziej wydajna dzięki platformie opartej na sztucznej inteligencji.

Podczas gdy wcześniej klienci mieli ograniczone możliwości personalizacji, dzisiaj mają ulepszoną personalizację. Oprócz spersonalizowanych rekomendacji i sugestii, usługi AI pomagają opracowywać spersonalizowane treści. AI zapewnia klientom wsparcie 24/7. Instytucje finansowe, w tym banki, łączą się z Alexą i Google Home, aby umożliwić klientom planowanie przelewów i płacenie rachunków. Sztuczna inteligencja może dokonać niezwykłych zmian w sektorze marketingu. Sztuczna inteligencja formułuje strategię obsługi klienta i analizuje podróże klientów. Podróże klientów są ulepszane za pomocą sztucznej inteligencji, ponieważ rozumie ona, w jaki sposób klient doświadczył marki. System sztucznej inteligencji przechodzi przez większy i złożony zestaw danych, aby wyodrębnić informacje o klientach w celu opracowania nowych produktów biznesowych. Korzystanie ze sztucznej inteligencji może pomóc firmom w pomaganiu klientom w uproszczonym zakupie, sprzedaży dodatkowej lub produktach krzyżowych.

POSTĘPY W ZASTOSOWANIACH AI

Starbucks, Whole Foods i Pizza Hut wdrożyły chatbota. Wraz z wdrożeniem sztucznej inteligencji znacznie wzrosła produktywność biznesowa. Powtarzalne zadania są redukowane i obsługiwane przez sztuczną inteligencję, co jest ogromnym zyskiem dla firmy, która zastępuje pracowników i zmniejsza liczbę błędów. Każda dziedzina biznesu, w tym transport, bezpieczeństwo i opieka zdrowotna, wykorzystuje sztuczną inteligencję do łatwych i precyzyjnych procedur i produkcji. Rozrosło się również do udzielania odpowiedzi pacjentom i udzielania sugestii w dziedzinie medycyny. Dzięki sztucznej inteligencji pojawił się wydajniejszy system opieki zdrowotnej. Instytucje edukacyjne również nie zawiodły we wdrażaniu AI. Chatboty są również wdrażane w służbie zdrowia i placówkach medycznych do umawiania wizyt.

W 2011 roku Watson z IBM wygrał teleturniej, odpowiadając na złożone pytania i jeżdżąc z najlepszymi konkurentami wszechczasów. Każda dziedzina biznesu została wzmocniona, a produktywność wzrosła dzięki pomocy sztucznej inteligencji. Od wykrywania raka na podstawie badań radiograficznych, poprzez wybieranie rzeczy z zakupów online, sztuczna inteligencja pomagała jako pomoc domowa i systemy bezpieczeństwa. Nawet mapy Google używają AI.

Od transportu po opiekę zdrowotną, sztuczna inteligencja zaznaczyła swoją pomoc i rozwinęła się w różnych branżach. Rozwiązania sztucznej inteligencji w transporcie obejmują zapewnianie wydajnych tras dla pojazdów, takich jak autonomiczne statki towarowe, co zmniejszy liczbę wypadków. Sztuczna inteligencja może również zrewolucjonizować branżę fotograficzną i z dnia na dzień zdegradować aplikacje takie jak Photoshop do roli profesjonalnego narzędzia branżowego. Największe ostatnie postępy w aparacie pochodzą ze sztucznej inteligencji, a nie z czujników i obiektywów. Zdjęcia Google wyraźnie pokazują, jak potężne jest połączenie sztucznej inteligencji i fotografii za pośrednictwem aplikacji. Algorytm staje się coraz lepszy z czasem i rozpoznaje wzorce. Aparat jest podstawową funkcją każdego telefonu, a sztuczna inteligencja poczyniła postępy, rozpoznając i kategoryzując obrazy. Stale rosnące możliwości sztucznej inteligencji pozwalają analizować duże ilości danych finansowych w celu podejmowania predykcyjnych decyzji w obszarach takich jak giełda. Rzeczy, na które ma wpływ sztuczna inteligencja, takie jak transport, zaopatrzenie w wodę i energię oraz bezpieczeństwo publiczne, można zebrać w jedną sieć zasilaną przez sztuczną inteligencję, która organizuje każdą z nich z maksymalnym skutkiem.

ROLA BIG DATA I AI W ŚWIECIE BIZNESU

Firmy mają więcej danych, które mogą być ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane. Sztuczna inteligencja to główne narzędzie, które ułatwiło analizę danych. Pomaga w generowaniu wglądu i optymalizacji procesów. Działa precyzyjnie i rozumie, które dane są ważne i istotne. Zwiększa się wydajność w firmie i wśród pracowników. Pracownicy nie muszą już pracować nad powtarzalnymi i złożonymi algorytmami, z którymi poradzi sobie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Analityka i bezpieczeństwo to dwa powody, dla których firmy wybierają sztuczną inteligencję.

Trendy w przemyśle wytwórczym

Producenci rewolucjonizują swoją działalność, wykorzystując sztuczną inteligencję, podnosząc poziom produktywności. Spersonalizowana produkcja to wielki krok w kierunku produktywności biznesowej, która zachęciłaby również użytkowników, ponieważ ich upodobania i antypatie są brane pod uwagę. Spersonalizowane kostiumy, pokoje, urządzenia i inne wyposażenie są wykorzystywane do motywowania wyborów użytkownika. Innowacyjność przemysłowa została podwojona wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji. Microsoft skomentował, że wykorzystanie sztucznej inteligencji i jej przyjęcie podwoiło produktywność biznesu na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę badawczą IDC.

W jaki sposób sztuczna inteligencja napędza innowacje?

Biznes musi zawsze uwzględniać kreatywne innowacje i zmiany na lepsze. Konkurencja w branży biznesowej jest duża. Przetrwają tylko najlepsze i kreatywne pomysły biznesowe, które przyciągną użytkowników. AI ułatwia tę podróż. Firmy, które nie inwestują w nowe technologie produkcyjne i automatyzację, często zlecają produkcję na tanie rynki wschodzące, aby obniżyć koszty. Sztuczna inteligencja stwarza ludziom łatwiejsze miejsca pracy, co jest faktem, podczas gdy niektóre grupy biznesowe uważają, że sztuczna inteligencja staje się przyczyną bezrobocia. ICICI Lombard General Insurance Company, która korzystała z ekspertyz Microsoftu w zakresie sztucznej inteligencji, twierdzi, że ich biznes i produktywność wzrosły. Sztuczna inteligencja dała im więcej informacji na temat wysokiej jakości usług wyceny szkód samochodowych, dzięki czemu ich procedury stały się łatwiejsze i bardziej precyzyjne.

Przepływem informacji i zarządzaniem nim zajmują się dokładniej systemy zaimplementowane w AI. Kanały społecznościowe, e-maile i ich priorytetyzacja są zarządzane przez sztuczną inteligencję. Ważna informacja i jej priorytet są rozumiane przez AI. Wszystkie główne platformy współpracy w chmurze inwestują w sztuczną inteligencję, aby nadać priorytet informacjom dla pracowników umysłowych, pozwalając im spędzać więcej czasu na skupieniu się, a mniej na filtrowaniu. Firma Microsoft opracowała narzędzia AI, takie jak „skoncentrowana skrzynka odbiorcza", „Delve”, które są doskonałym filtrem zapewniającym odpowiednie pliki i ważne informacje.

Zarządzanie projektami w handlu detalicznym i inne usługi w handlu detalicznym wykorzystują sztuczną inteligencję do prowadzenia działalności i rozwoju. Sztuczna inteligencja pomaga Premium Retail Services poprzez modele konserwacji predykcyjnej i identyfikowanie trendów. Alexa i Google Home wykonuje prace i zadania po prostu słysząc głos użytkownika. Ułatwia zadania. Te innowacje są kreatywne, co oszczędza czas i pomaga w łatwym zarządzaniu. Aaron Hayes, architekt rozwiązań dla przedsiębiorstw w firmie PRS, napisał umiejętność Alexa i akcję Google Home o nazwie „Premium Genius”, aby pomóc pracownikom pobierać dane analityczne i podejmować szybsze, bardziej świadome decyzje w czasie rzeczywistym.

Do głównych zalet sztucznej inteligencji w biznesie należy ochrona wrażliwych danych. Bezpieczeństwo danych jest ważnym elementem w biznesie. Sztuczna inteligencja wzmacnia cyberbezpieczeństwo, zapewniając ochronę wrażliwych danych. Sztuczna inteligencja ma precyzyjne sugestie i prognozy dotyczące przyszłych możliwości, które dostarczają firmom wglądu. Te możliwości są efektywnie wykorzystywane przez firmy, dzięki czemu decyzje podejmowane są szybciej iz większą pewnością.

Czy sztuczna inteligencja zastąpi moją pracę?

Sztuczna inteligencja zastąpiła wiele miejsc pracy, ale stworzyła więcej miejsc pracy na rynku biznesowym, ułatwiając ten proces. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odpowiedzialne za takie zadania, jak zatwierdzanie pożyczek, podejmowanie decyzji o przyjęciu klienta na pokład lub identyfikowanie korupcji i przestępstw finansowych. AI to niewątpliwie przewaga na rynku biznesowym. Przetwarzanie w chmurze obniżyło koszt mocy obliczeniowej i zwiększyło moc obliczeniową, co jest głównym osiągnięciem w dziedzinie uczenia maszynowego i sukcesem sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja odgrywa główną rolę w zasilaniu aplikacji i systemów, które pomagają zarządzać czasem z odrzucaniem błędów.

KSZTAŁTOWANIE NASTĘPNEJ GENERACJI BIZNESU

Sztuczna inteligencja wzmocniła biznes, przekształcając organizację w innowacyjną, wydajną i zrównoważoną firmę przyszłości. Zdolność sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji i wyników biznesowych zapewnia wgląd w sposób działania firmy. Jednak klienci i użytkownicy są zadowoleni z innowacyjności hiperspersonalizowanej produkcji i dokładnego prognozowania.

Zaawansowane zadania są wymagane do wykonywania w różnych obszarach biznesowych. Ludzki mózg może nie być wystarczająco precyzyjny, aby wykonać złożoność w ograniczonym czasie. Rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję będzie zatem przybywać w nadchodzących latach. Aby nadążyć za konkurencją, należy przyjąć nowsze technologie, dlatego sztuczna inteligencja jest koniecznością. Wykorzystanie sztucznej inteligencji to najlepsza opcja dla rozwoju biznesu. Wykorzystanie spostrzeżeń dostarczonych przez sztuczną inteligencję nie oznacza, że ​​maszyna została zastąpiona, ale daje szerszy obraz tego, w jaki sposób maszyny mogą być bardziej pomocne. Staje się głównym powodem zwiększonej produktywności. AI oznacza więc wieloraki wzrost produktywności. Połączenie sztucznej inteligencji i ludzkiego mózgu to najlepsza siła robocza. Aby sztuczna inteligencja działała, potrzebne są zmiany kulturowe, umiejętności i przekwalifikowanie siły roboczej.

Przyszłość sztucznej inteligencji

Przed wykonaniem i wdrożeniem sztucznej inteligencji biznes i projekty muszą mieć świadomość i wystarczającą wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji. Ryzyko, wzrost, możliwości i inne czynniki związane z wydajnością biznesową i sztuczną inteligencją muszą być dokładne. W oparciu o naukę i model biznesowy należy wdrożyć sztuczną inteligencję. Część wdrożenia powinna być dobrze wykonana i przyjęta. Ulepszona sztuczna inteligencja może przekształcić technologię i wprowadzić widoczne zmiany w produkcji biznesowej. Sztuczna inteligencja dokonała ogromnych przemian, które zaskoczyłyby klientów. Mobiliya, globalna firma zajmująca się mobilnością przedsiębiorstw, wykorzystuje roboty humanoidalne jako sekretarki w swojej siedzibie głównej. Roboty umawiają spotkania i śledzą wykrywanie kroków ludzi. Roboty te zajmują się powtarzalnymi zadaniami, co pomaga poprawić zarówno biznes, jak i czas pracowników.

Przyszłość sztucznej inteligencji w biznesie to coś więcej niż to, co możemy sobie teraz wyobrazić. Produktywność biznesowa wzrosłaby na różne sposoby. Oczekuje się, że do 2035 r. produktywność biznesowa z pomocą sztucznej inteligencji wzrośnie o 40%. Oczekuje się, że sztuczna inteligencja zwiększy wzrost gospodarczy średnio o 1,7%. Branże usług finansowych, produkcji i komunikacji odniosłyby ogromne korzyści z możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję. Poza tym sztuczna inteligencja dokonałaby ewidentnych przemian również w dziedzinie medycznej, edukacyjnej i konstrukcyjnej.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów