Hur artificiell intelligens förbättrar företagets produktivitet

23

Artificiell intelligens är förmågan hos ett dator- eller datoraktiverat robotsystem att bearbeta information och producera resultat på ett sätt som liknar människors tankeprocess vid inlärning, beslutsfattande och problemlösning.

I förlängningen är målet med AI-system att utveckla system som kan hantera komplexa problem på ett sätt som liknar mänsklig logik och resonemang. Det är vetenskapen och ingenjörskonsten för att tillverka intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram.

Systemet med artificiell intelligens förstår språket och dess nyanser, löser komplexa problem, känner igen bilder och lär sig av erfarenhet. Maskiner ersätter alltså mänskligt drivna processer för att leverera arbete snabbare och mer effektivt.

Hur ökar AI affärsproduktiviteten?

Företagsproduktivitet och artificiell intelligens går hand i hand. AI är en viktig källa och orsak till företagets produktivitet. Projektledning AI har bevisat sin förmåga att förbättra teamets prestanda och projektresultat. Att utnyttja AI för att automatisera och förbättra datamängder som används vid projektgenomförande kommer att tillåta organisationen att realisera optimalt investeringsvärde i projektet och potentiellt identifiera besparingar som kan utnyttjas för ytterligare investeringar i produktutveckling som leder till organisatorisk tillväxt.

Även om minskade utgifter och konkurrensfördelar med AI främjar företagets produktivitet är tidig riskdetektering också en annan viktig effekt av användningen av AI i företag. Ökad kvalitet på verk och minskad arbetskraft är en revolution i företagens produktivitet. Projekt som planeras och övervakas av företag lyckas genom superintelligensen i vår tid. AI har också haft en enorm inverkan på jobbsektorn och skapat fler jobb än den eliminerade. Projektledning AI är en integrerad del av framtidens affärsproduktivitet och hanterar komplexiteten och felen som förbättrar verksamhetens prestanda.

AI har revolutionerat affärsproduktiviteten genom att fatta rätt beslut på kort tid. Besluten som tas av AI i näringslivet är baserade på en uppsättning algoritmer, vilket minskar felen. Även om det är kostsamt att implementera AI, har det blandat nya förbättringar på marknaden. Apple och Amazon är få ledande AI-tekniker som för närvarande är vanliga på den befintliga IT-marknaden. Google Assistant vinner också sakta mark på marknaden. Det har skett en enorm ökning av företagens investeringar i AI och de jobb som kräver AI-kunskaper har också ökat. Artificiell intelligens skulle kunna göra alla företag och anställda smartare, snabbare och mer produktiva.

Artificiell intelligens har förmågan att öka produktiviteten med 40 % eller mer. AI kan öka lönsamheten med i genomsnitt 38 % genom datainsamling, automatisering, beslutsfattande och cybersäkerhet. AI har förmågan att samla in och organisera data. De ostrukturerade dataramverken och dess komplexitet underhålls och hanteras också av AI. Verksamheten och dess produktivitet ökar när en stor mängd data och andra komplexiteter löses på grund av tidshantering. Företagsproduktiviteten ökar också när AI ger förutsägelser om framtida möjligheter och förslag på olika uppgifter.

Hur sätter man artificiell intelligens i arbete?

Atari 800XL-dator som drivs av en mikroprocessor med 3 500 transistorer ersätts med telefoner med två miljarder transistorer. En gigabyte var en gång lika stor som ett kylskåp och mäts nu i millimeter. Dessa ersättningar och innovationer indikerar den snabba tillväxten i branschen och marknaden. Varje innovation är en revolution på företagsmarknaden. Apples ikoniska iPhone-aktiverade företag som Uber, Airbnb, YouTube, Facebook och Twitter omdefinierar den mobila kundupplevelsen. Den molnbaserade delningstjänsten Dropbox fick riskkapitalfinansiering till en värdering av 10 miljarder dollar, eller 40 gånger intäkterna. Airbnb.com samlade in finansiering till en värdering av 10 miljarder dollar, vilket skulle göra det värt nästan 20 gånger sina intäkter – och värt mer än Hyatt Hotels eller Wyndham Worldwide.

Dessa nya satsningar och affärer har en snabbare tillväxt än de traditionella affärsmodellerna och affärsproduktiviteten. Uber, Airbnb och Etsy arbetar med sin kärna som AI. Anpassning och säkerhet är de främsta anledningarna till att kunder väljer Uber och Airbnb. Framgången för dessa företag är effektiv maskininlärning, matchning av säljare och köpare och förebyggande av bedrägerier. AI kan vända cykeln med låg lönsamhet genom intelligent automation och innovationsspridning. Produktivitetsfördelar är orsaken till ökningen av AI.

Automatisering är nyckeln i AI. AI-systemet kan välja lämpliga data och algoritmer för att skapa modeller som ständigt förbättras och förfinas. AI-system måste vara ordentligt utbildade för att anpassa sig, bara genom att de lär sig vad som är framgång och misslyckande. Förutom utbildning måste AI ges korrekt kunskap om problemet och uppsättningen regler för att säkerställa att den automatiserar rätt insikt. AI-system skapas och implementeras av experter med djupa analytiska färdigheter som är grunden för AI-system. Tolkbarheten av AI-modeller beror på dess automatisering och maskindrivna beslut. Machine Learning analyserar alltså snabbt data när den kommer in, identifierar och arbetar med den. Företag som implementerar AI måste förstå dess styrkor och begränsningar. AI-program måste lanseras systematiskt och korrekta bedömningar måste göras.

AI:s ROLL I KUNDUPPLEVELSEN

AI-system förbättrar kundbeslutshantering. AI har ökat kvaliteten på kommunikationen med kunderna. Organisationer måste fokusera på effektiv kundförbättring till minskade kostnader. Virtuella agenter som automatiserade system som använder AI, känner igen och svarar på kundtjänst. AI kan framgångsrikt tillhandahålla intelligent och bekväm kundupplevelse. Kundupplevelsen är viktig för verksamhetens tillväxt. Automatiserad kundtjänst som påverkar kundupplevelsen är roten till digital transformation. Kundrelationer hanteras utan mänsklig interaktion med användning av chatbots och virtuella assistenter. AI förvandlar kundupplevelsen genom att förbättra personaliseringen. Kunden känner sig nöjd när de får svar på kort tid.

Framväxten av chatbots och kundinteraktioner

Chatbot är samtalsagenter som ersätter arbetsgivare när de besvarar samtal. Kundtjänst chatbots är automatiserade chattar programmerade att svara på ett realistiskt sätt. Kundtjänstmedarbetare ersätts i viss mån av chatbots i olika företag som gör att de kan lägga mindre pengar på anställda. Artificiell intelligens har gjort anställningsprocessen mycket enklare. X.ai och ClearFit är program som kan medföra en enorm förändring i rekryteringsprocessen. Från att hitta kvalificerade kandidater, granska meritförteckningar till att rangordna kandidater, AI har gjort processen smidigare. Kognitiv automationsföretaget Coseer har använt AI för att automatisera kognitiva arbetsflöden.

Förbättra kundupplevelsen med AI

AI är en integrerad del av användarupplevelsen. Online shoppingsajter som Amazon Flipkart rekommenderar produkter baserat på vad vi hade sett och presenterar liknande produkter.

Även om Netflix också föreslår baserat på användarens åsikter, är AI kärnan i Siri och Facebook.

Förfrågningar har också blivit lättare med AI. Affärsföretag och banker svarar på användare som erbjuder relevanta alternativ och svar genom AI-hjälp. Innehållsproduktion har blivit effektivare med AI-driven plattform.

Kunder hade begränsade anpassningsmöjligheter tidigare, men idag har de förbättrat anpassningen. Förutom personliga rekommendationer och förslag hjälper AI-tjänsten att utveckla personligt innehåll. AI ger kunderna support dygnet runt. Finansiella institutioner inklusive banker länkar till Alexa och Google Home för att låta kunderna schemalägga överföringar och betala räkningar. AI kan göra anmärkningsvärda förändringar inom marknadsföringssektorn. AI formulerar kundupplevelsestrategin och analyserar kundresor. Kundresor förbättras med hjälp av AI eftersom den förstår hur kunden har upplevt ett varumärke. Ett AI-system tar sig igenom större och komplexa datamängder för att extrahera kundintelligens för att utveckla nya affärsprodukter. Att använda AI kan hjälpa företag att hjälpa kunder med förenklade köp, merförsäljning eller korsprodukter.

FRAMSTEG I TILLÄMPNINGEN AV AI

Starbucks, Whole foods och Pizza Hut har implementerat chatbot. Företagsproduktiviteten har ökat enormt med implementeringen av AI. Repetitiva uppgifter reduceras och hanteras av AI vilket är en enorm vinst för verksamheten att ersätta anställda och minska antalet fel. Varje verksamhetsområde inklusive transport, säkerhet och hälsovård använder AI för enkla och exakta procedurer och produktion. Det har också vuxit till att ge svar till patienter och ge förslag inom det medicinska området. Ett effektivare sjukvårdssystem har vuxit fram med AI. Utbildningsinstitutioner har inte heller misslyckats med att implementera AI. Chatbots implementeras också i sjukvård och medicinska institutioner för möten.

2011 vann Watson från IBM game show jeopardy genom att svara på komplexa frågor och åka mot alla tiders bästa konkurrenter. Alla verksamhetsområden har stärkts, och produktiviteten har ökat med hjälp av AI. Från att upptäcka cancer från röntgenundersökningar, att välja saker från onlineshopping, har AI hjälpt som hemhjälp och säkerhetssystem. Även Google maps använder AI.

Från transport till sjukvård har AI markerat sin assistans och har avancerat i olika branscher. AI-lösningar inom transport inkluderar att tillhandahålla effektiva rutter för fordon som autonoma lastfartyg som kommer att minska antalet olyckor. AI kan också revolutionera fotoindustrin och förvisa applikationer som Photoshop till ett branschprofessionellt verktyg över en natt. Kamerans största framsteg på senare tid har kommit från AI, inte sensorer och linser. Google Photos ger en tydlig demonstration av hur kraftfull en blandning av AI och fotografering är genom appen. Algoritmen blir bättre övertid och känner igen mönstren. Kameran är en viktig funktion i alla telefoner och AI har gjort framsteg genom att känna igen och kategorisera bilder. Den ständigt växande förmågan hos artificiell intelligens gör att den kan analysera stora mängder finansiell data för att kunna fatta prediktiva beslut inom områden som aktiemarknaden. AI-influerade saker som transport, vatten och strömförsörjning och allmän säkerhet kan alla samlas under ett AI-drivet nät som organiserar var och en med maximal effekt.

BIG DATA OCH AI ROLL I AFFÄRSVÄRLDEN

Företag har mer data, som kan vara strukturerad eller ostrukturerad. AI är ett viktigt verktyg som har gjort analysen av data lättare. Det hjälper till med insiktsgenerering och processoptimering. Den agerar exakt och förstår vilken data som är viktig och relevant. Effektiviteten ökar i verksamheten och inom medarbetarna. Anställda behöver inte längre arbeta med repetitiva och komplexa algoritmer som AI kan hantera. AI hjälper till att hålla data säker och säker. Analys och säkerhet är två anledningar till att AI väljs av företag.

Tillverkningsindustrins trender

Tillverkare revolutionerar sin verksamhet med hjälp av AI som höjer deras produktivitetsnivå. Personlig tillverkning är ett stort steg mot företagets produktivitet, vilket också skulle uppmuntra användarna eftersom deras gillar och ogillar beaktas. Personliga kostymer, rum, apparater och annan utrustning används för att motivera användarens val. Industriell innovation har fördubblats med framväxten av AI. Microsoft har kommenterat att användningen av AI har och dess antagande har fördubblat produktiviteten i verksamheten på grundval av en studie utförd av analysföretaget IDC.

Hur driver AI innovation?

Företagen måste alltid ta till sig de kreativa innovationerna och förändringarna till det bättre. Konkurrensen inom affärsområdet är hög. Endast den bästa och kreativa affärsidén som lockar användare överlever. AI gör denna resa enklare. Företag som inte investerar i ny tillverkningsteknik och automation lägger ofta ut produktion på lågkostnadsmarknader för att hålla nere kostnaderna. AI skapar lättare jobbmöjligheter för människor, vilket är ett faktum medan vissa företagsgrupper tror att AI blir en orsak till arbetslöshet. ICICI Lombard General Insurance Company som använde sig av Microsofts AI-expertis säger att deras verksamhet och dess produktivitet har ökat. AI gav dem mer insikter om högkvalitativa bilskadeutvärderingstjänster som gjorde deras procedurer enklare och exakta.

Informationsflödet och dess hantering hanteras av AI-implementerade system mer exakt. Sociala flöden, e-postmeddelanden och deras prioritering hanteras av AI. Viktig information och dess prioritet förstås av AI. Alla större molnsamarbetsplattformar investerar i AI för att prioritera information för kunskapsarbetare så att de kan lägga mer tid på att fokusera och mindre tid på att filtrera. Microsoft har utvecklat AI-verktyg som "fokuserad inbox", "Delve", vilket är ett utmärkt filter som ger relevanta filer och viktig information.

Projektledning för detaljhandeln och andra detaljhandelstjänster använder AI för sin verksamhet och utveckling. AI hjälper Premium Retail Services genom att förutsäga underhållsmodeller och identifiera trender. Alexa och Google Home utför arbeten och uppgifter bara genom att höra användarens röst. Det gör uppgifterna lättare. Dessa innovationer är kreativa som sparar tid och hjälper till med enkel hantering. Aaron Hayes, arkitekt för företagslösningar på PRS, skrev en Alexa-färdighet och en Google Home-åtgärd som heter "Premium Genius" för att hjälpa anställda att ta tag i analyser för att fatta snabbare och mer välgrundade beslut i realtid.

De största fördelarna med AI i företag inkluderar att skydda känslig data. Datasäkerhet är ett viktigt inslag i affärer. AI stärker cybersäkerheten och säkerställer skyddet av känslig data. AI har exakta förslag och förutsägelser om framtida möjligheter som ger insikter till företagen. Dessa möjligheter utnyttjas effektivt av företag som fattar sina beslut snabbare och med mer självförtroende.

Kommer AI att ersätta mitt jobb?

Artificiell intelligens har ersatt ett antal jobb men har skapat fler jobbmöjligheter på företagsmarknaden vilket gör processen enklare. Automatiserat beslut kommer att ansvara för uppgifter som att godkänna lån, bestämma om en kund ska vara ombord eller identifiera korruption och ekonomisk brottslighet. AI är utan tvekan en fördel på företagsmarknaden. Cloud computing har minskat kostnaden för processorkraft och har ökat processorkapaciteten, vilket är den största utvecklingen inom maskininlärning och framgången för artificiell intelligens. AI spelar en viktig roll för att driva applikationer och system som hjälper till att hantera tid med avvisning av fel.

FORMA NÄSTA FÖRETAGSGENERATION

AI har stärkt verksamheten genom att omvandla organisationen till ett innovativt, effektivt och hållbart framtidsföretag. AIs förmåga i beslutsfattande och affärsresultat ger insikter om hur företaget fungerar. Kunder och användare är dock nöjda med innovationen med hyperpersonifierad tillverkning och exakta prognoser.

Avancerade uppgifter krävs för att utföra inom olika affärsområden. Människans hjärna kanske inte är tillräckligt exakt för att utföra komplexiteten på en begränsad tid. Lösningar som använder artificiell intelligens kommer därför att öka under de kommande åren. För att hänga med i konkurrensen måste nyare teknologier antas och därför är AI ett måste. Att omfamna AI är det bästa alternativet för affärsutveckling. Att dra nytta av insikterna från AI betyder inte att maskinen har bytts ut utan ger en större uppfattning om hur maskiner kan vara mer användbara. Det blir en viktig orsak till den ökade produktiviteten. AI innebär alltså mångfaldig produktivitetsökning. Att kombinera AI och den mänskliga hjärnan är den bästa arbetskraften. Det behövs kulturella förändringar, kompetens och omskoling av arbetskrafter för att få AI att fungera.

Framtiden för artificiell intelligens

Innan man kör och implementerar AI måste företag och projekt ha medvetenhet och tillräcklig kunskap om effekterna av AI. Risken, tillväxten, möjligheterna och andra faktorer relaterade till företagsproduktivitet och AI måste vara korrekta. Baserat på lärandet och utifrån verksamhetens modell måste AI implementeras. En del av implementeringen bör vara väl genomförd och omfamnad. Förbättring av AI kan omvandla teknik och göra uppenbara förändringar i företagsproduktionen. Artificiell intelligens har gjort enorma förändringar som skulle överraska kunderna. Mobiliya, ett globalt företagsmobilitetsföretag använder humanoida robotar som sekreterare vid sitt huvudkontor. Robotar bokar möten och spårar mänskliga fotfallsdetektering. Dessa robotar hanterar de repetitiva uppgifterna vilket bidrar till att förbättra både de anställdas verksamhet och tid.

Framtiden för AI i näringslivet är mer än vad vi kan föreställa oss nu. Företagsproduktiviteten skulle ökas på olika sätt. År 2035 förväntas företagsproduktiviteten med hjälp av AI öka med 40%.AI förväntas öka den ekonomiska tillväxten med i genomsnitt 1,7%. Finansiella tjänster, tillverkning och kommunikationsindustrier skulle få enorma fördelar av möjligheter som AI erbjuder. Bortsett från detta skulle AI också göra uppenbara förändringar inom det medicinska, utbildnings- och konstruktionsområdet.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More