Dlaczego korzystanie z komponentów interfejsu użytkownika jest przydatne w programowaniu JavaScript?

7

Jako podstawowy język programowania Internetu, JavaScript (JS) przyciąga miliony programistów z całego świata. Sama liczba praktycznych funkcji sprawia, że ​​JS jest głównym wyborem wśród projektantów aplikacji internetowych, a program z roku na rok staje się coraz lepszy i bardziej wszechstronny.

W raporcie „Developer Survey Results" Stack Overflow stwierdza, że ​​JS jest zdecydowanie najczęściej używanym językiem programowania, ponieważ prawie 70% programistów używa go w 2019 roku. Istnieje wiele sposobów wyjaśnienia popularności tego programu, ale chcemy skupić się na komponentach UI i ich wpływie na rozwój JS.

Jest to bardzo ważny temat programowania JS, ponieważ komponenty interfejsu użytkownika odgrywają główną rolę w optymalizacji wydajności. Jest to funkcja, która daje programistom szansę na przyspieszenie pracy oraz szybsze i wydajniejsze wykonywanie zadań. W tym poście dowiesz się, co następuje:

 • Podstawowy przegląd JS
 • Podstawy komponentów sieciowych
 • Korzyści z używania komponentów UI do programowania JS
 • Popularne biblioteki komponentów

Przed nami długa droga, więc zaczynajmy już teraz!

Podstawy JS

Zanim przejdziemy do komponentów UI, chcemy przypomnieć o cechach JS. Prawdopodobnie wiesz już dużo o tym języku programowania, więc omówimy tutaj tylko podstawowe funkcje.

Z definicji JS jest pełnoprawnym dynamicznym językiem programowania, który zastosowany w dokumencie HTML może zapewnić dynamiczną interaktywność na stronach internetowych. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie każda witryna internetowa zawiera elementy interaktywne, takie jak przyciski wezwań do działania, pola formularzy, animacje i tym podobne, nie jest zaskoczeniem, że JS jest wszechobecnym narzędziem do tworzenia stron internetowych.

Program jest dość prosty i przyjazny dla użytkownika, dlatego nawet początkujący użytkownicy mogą go dość szybko rozgryźć. Dzięki JS możesz błyskawicznie dodać szereg funkcjonalności do przeglądarki internetowej. Niektóre z kluczowych funkcjonalności obejmują:

 • Interfejs programowania aplikacji (API): interfejsy API kontrolują szeroką gamę elementów interaktywnych, w tym różne style HTML, funkcje internetowe 3D, treści audio i wiele innych.
 • Interfejsy API innych firm: Jest to potężne rozwiązanie do tworzenia stron internetowych, ponieważ umożliwia przenoszenie pewnych funkcji z zasobów innych firm, takich jak sieci społecznościowe.
 • Struktury i biblioteki innych firm: Istnieje również możliwość dodania do kodu HTML ramek innych firm. Możesz użyć tego rozwiązania do tworzenia aplikacji i stron internetowych.

Dlaczego programiści kochają JS? Powodów jest wiele, ale wymienimy tylko kilka. Przede wszystkim każda mniej lub bardziej ważna przeglądarka internetowa obsługuje JS, dzięki czemu jest to powszechnie akceptowane narzędzie programistyczne.

Po drugie, JS jest raczej dynamiczny i umożliwia proste pisanie i oceny w czasie wykonywania. Po trzecie, JS jest uznawany za wyjątkowo zorientowany obiektowo, a jednocześnie umożliwia programistom przeprowadzanie jawnych i niejawnych delegacji.

Można by tutaj omówić całą gamę dodatkowych funkcji, ale czas przejść do kolejnego rozdziału naszego wpisu. Porozmawiajmy chwilę o komponentach sieciowych.

Podstawy komponentów sieciowych

Ponieważ naszym celem jest pokazanie znaczenia komponentów UI dla rozwoju JS, musimy również omówić samą koncepcję komponentów webowych.

Z definicji komponenty internetowe to zestaw interfejsów API platformy internetowej, które umożliwiają tworzenie nowych, niestandardowych, hermetyzowanych tagów HTML wielokrotnego użytku, których można używać na stronach internetowych i aplikacjach internetowych. Prostszym sposobem wyjaśnienia komponentów internetowych jest opisanie ich jako narzędzia do projektowania mniejszych, ale spójnych z interfejsem API części kodu, które można zastosować w szerszym kontekście aplikacji lub ekranu.

Koncepcja opiera się na trzech specyfikacjach:

 • Elementy niestandardowe: jest to zestaw interfejsów API, który umożliwia programistom projektowanie niestandardowych elementów dla dowolnego rodzaju funkcji interfejsu użytkownika.
 • Shadow DOM: Głównym celem shadow DOM jest zapewnienie prywatności funkcji elementu. Korzystając z tej specyfikacji, możesz tworzyć skrypty i style, które są niezależne od innych elementów w dokumencie.
 • Szablon HTML: jeśli chcesz opracować szablony znaczników i używać ich wielokrotnie w całym dokumencie, możesz polegać na specyfikacji szablonu HTML.

Ogólnie rzecz biorąc, komponenty internetowe są uważane za powszechnie akceptowane w Internecie. Na przykład możesz ich używać do funkcji i programowania Firefoksa, Chrome i Opery. Safari obejmuje większość swoich funkcji, choć nie w pełnym zakresie, podczas gdy Edge robi postępy w kierunku pełnej implementacji.

Mówiąc o aspekcie interfejsu użytkownika komponentów sieciowych, ważne jest, aby wyjaśnić również tę koncepcję. Jeśli chodzi o interfejs użytkownika, komponenty pomagają twórcom stron internetowych zintegrować cały zestaw funkcji i sprawić, by działały jako zespół, a nie jako pojedyncze funkcje.

Na przykład określone elementy sterujące, takie jak przyciski wezwań do działania, pola formularzy, etykiety i wiele innych, nie działają oddzielnie. Zamiast tego są projektowane jako grupa funkcji opisujących ogólne i szersze zachowanie.

Spróbujmy to wyjaśnić na konkretnym przykładzie. Jeśli budujesz panel wyświetlacza z informacjami o abonencie poczty, zaprojektujesz komponent UI zawierający takie szczegóły, jak imię, nazwisko, stanowisko, pracodawca, adres e-mail i tak dalej. Taki komponent zwykle zawiera funkcje edycji, dzięki którym można zmieniać lub aktualizować informacje dotyczące użytkownika.

Wielu programistów nie zdaje sobie sprawy, że komponent nie reprezentuje tylko prostej linii kodu. Wręcz przeciwnie, obejmuje cały interfejs użytkownika pokazany na ekranie wraz z kodem i ogólnym zachowaniem, które mu towarzyszy. To cały system, który powinieneś zobaczyć i zinterpretować w całości.

W związku z tym komponent staje się wielokrotnego użytku i ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju projektów JS. Nie musisz tworzyć nowego komponentu interfejsu użytkownika od podstaw za każdym razem, gdy tworzysz podobne funkcje. Zamiast tego możesz wykorzystać istniejące elementy interfejsu użytkownika i znacznie przyspieszyć pracę. Nie trzeba dodawać, że cały proces trwałby wiecznie bez komponentów interfejsu użytkownika w rozwoju JS.

Korzyści z używania komponentów interfejsu użytkownika do programowania JS

Mamy nadzieję, że wprowadzenie pomogło ci zrozumieć podstawy, ale teraz nadszedł czas, aby skoncentrować się na głównej części naszego tematu.

Co sprawia, że ​​komponenty interfejsu użytkownika są tak przydatnym elementem w programowaniu JS? Nie da się udzielić jednej bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, dlatego przedstawimy Ci najważniejsze zalety komponentów UI. Sprawdźmy je tutaj jeden po drugim!

1 Możliwości ponownego wykorzystania

Prawdopodobnie już zorientowałeś się, że największą zaletą komponentów interfejsu użytkownika jest możliwość ponownego wykorzystania ich w innych projektach. Jako niezależne jednostki kodu, komponenty interfejsu użytkownika mogą być zmieniane w wielu nowych cyklach programistycznych.

Inaczej jest w przypadku innych metod tworzenia stron internetowych, ponieważ nie mogą one odpowiednio reagować na zmiany w infrastrukturze kodu. Komponenty interfejsu użytkownika mogą to zrobić z powodzeniem, co czyni je doskonałym narzędziem do bezproblemowego budowania wielu aplikacji.

2 Przyspieszony rozwój

Drugą korzyścią płynącą z używania komponentów interfejsu użytkownika do programowania JS jest przyspieszenie programowania. Cała koncepcja została zaprojektowana tak, aby wspierać programowanie ciągłe, zwinne i iteracyjne, ponieważ można wykorzystywać te same komponenty interfejsu użytkownika do wielu celów.

Pomysł jest prosty – programiści mogą korzystać z tej samej biblioteki z mnóstwem komponentów interfejsu użytkownika. W takiej sytuacji każdy programista może wejść do biblioteki i dowolnie korzystać z komponentów UI. Taka taktyka prowadzi do przyspieszenia rozwoju, ponieważ użytkownicy nie muszą zaczynać wszystkiego od nowa i budować komponentu od zera.

Zamiast tego mogą od razu skupić się na aktualizacjach i ulepszaniu bieżącej wersji dowolnego komponentu.

3 Włącz spójność UX

Innym powodem używania komponentów interfejsu użytkownika w programowaniu JS jest umożliwienie spójnego doświadczenia użytkownika (UX) we wszystkich kanałach komunikacji. Na przykład wielu klientów tworzy całe portfolio mniej lub bardziej różnych aplikacji. W tym przypadku największym problemem jest ujednolicenie wyglądu i zauważenie przez odbiorców, że mają tu do czynienia z tym samym dostawcą.

Mając do dyspozycji komponenty interfejsu użytkownika, łatwo jest uprościć procedurę i konsekwentnie tworzyć jednolite aplikacje. Oznacza to, że każdy segment UX pozostaje taki sam, więc publiczność może go natychmiast rozpoznać.

4 Proste integracje

Programiści JS używają repozytoriów kodu źródłowego do zarządzania programowaniem interfejsu użytkownika. Jeśli programiści mogą liczyć na komponenty UI, łatwo jest im wykorzystać kod i zintegrować go z nową aplikacją.

5 Przyspiesz projektowanie

Kiedy menedżerowie produktu omawiają nowe rozwiązania, muszą wziąć pod uwagę szereg funkcji i specyfikacji, aby ostateczny produkt był bezbłędny. Ale kiedy polegają na komponentach interfejsu użytkownika, menedżerowie produktu mogą używać komponentów interfejsu użytkownika jako punktów wyjścia i omawiać tylko aktualizacje i rozszerzenia. Ten rodzaj korzyści eliminuje znaczną część straty czasu i pomaga projektantom i menedżerom produktu spędzić więcej czasu na burzy mózgów nad nowymi funkcjami, które mogłyby znacząco ulepszyć istniejący produkt.

Korzyści z komponentów interfejsu użytkownika, które właśnie omówiliśmy, pojawiają się w prawie każdym projekcie JS, ale inną ważną rzeczą jest zastanowienie się nad konkretnymi zaletami, które mają miejsce podczas korzystania z określonego frameworka JS.

W tym przypadku użyjemy Vue.js jako punktu odniesienia, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych frameworków JS na świecie. Vue.js umożliwia szybkie i bezproblemowe tworzenie stron internetowych z interfejsem użytkownika i oferuje szereg bardzo konkretnych zalet. Oto niektóre z głównych korzyści:

 • Intuicyjne uczenie się: nie musisz być ekspertem od JS ani HTML, aby zrozumieć Vue.js i używać go do tworzenia i rekonfigurowania komponentów interfejsu użytkownika.
 • Niezrównana elastyczność: Możesz w prosty sposób ustanowić funkcjonalne połączenia między wszelkiego rodzaju komponentami, bibliotekami i projektami programistycznymi JS.
 • Komponenty: Jeśli chcesz stworzyć bibliotekę komponentów w Vue.js, wystarczy dodać własne szablony do DOM i rekwizytów za pomocą funkcji v-bind.
 • Zdarzenia i moduły obsługi: zdarzenia Vue.js obejmują całą historię komunikacji między aplikacjami i ich użytkownikami. W połączeniu z programami obsługi możesz użyć Vue.js do zamówienia określonej akcji za każdym razem, gdy zostanie uruchomione docelowe zdarzenie.
 • Wiązanie dwukierunkowe: wielu programistów uwielbia Vue.js ze względu na opcję wiązania dwukierunkowego. Mianowicie nie ma potrzeby ręcznego aktualizowania informacji, ponieważ framework ustanawia dwukierunkowe połączenie między JS i DOM.
 • Warunki: jeśli chcesz włączyć określone funkcje wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, możesz aktywować warunkowe powiązanie danych. Funkcją można sterować za pomocą dwóch dyrektyw, v-if i v-else.
 • Różne funkcjonalności: Vue.js jest nie tylko cenny dla komponentów UI w rozwoju JS. Wręcz przeciwnie, platforma posiada szeroki wachlarz innych funkcjonalności, co czyni ją jeszcze bardziej przydatną dla twórców stron internetowych.
 • Niesamowita wydajność: Vue.js to mały dokument o rozmiarze poniżej 20 KB. Dzięki temu zapewnia niewiarygodnie wysoką wydajność we wszystkich branżach.

Popularne biblioteki UI komponentów sieciowych, które powinieneś znać

Po wszystkim, co do tej pory widziałeś, jedyne, co pozostało, to odkrycie niektórych popularnych bibliotek UI komponentów sieciowych. Wybraliśmy dla Ciebie kilka często używanych bibliotek:

 • Sieć komponentów materiałów: Jako jedna z najbardziej użytecznych bibliotek komponentów interfejsu użytkownika, sieć komponentów materiałów może udostępniać szeroki zakres praktycznych funkcji dla różnych platform.
 • Elementy polimerowe: ta biblioteka obejmuje dziesiątki elementów polimerowych wielokrotnego użytku, które można wybierać i używać do woli.
 • Komponenty sieciowe Vaadin: Chociaż są jedną z najnowszych bibliotek, komponenty sieciowe Vaadin już obiecują przyszłość komponentów interfejsu użytkownika zarówno dla aplikacji stacjonarnych, jak i mobilnych w wielu przeglądarkach.
 • Elementy przewodowe: jeśli szukasz całkowicie unikalnych komponentów odręcznie napisanych, nie szukaj dalej niż elementy przewodowe.
 • Elix: Elix to społeczność programistów, którzy wnoszą wkład w bibliotekę, dodając nowe komponenty sieciowe, które można dostosowywać i ponownie wykorzystywać nieskończoną liczbę razy.
 • Elementy czasu: Czasami będziesz chciał użyć podtypu klasycznego komponentu HTML i będziesz mógł go znaleźć w elementach czasu.
 • UI5-webcomponents: Ta biblioteka jest wypełniona niezależnymi i bardzo przydatnymi elementami interfejsu użytkownika.

Dolna linia

JS jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie dzięki swoim praktycznym i intuicyjnym funkcjom. Ale program jest coraz lepszy i bardziej wszechstronny każdego roku, ponieważ programiści dodają do równania nowe funkcje i struktury.

Komponenty amerykańskie odgrywają główną rolę w tej dziedzinie, dlatego w tym artykule skupiliśmy się na tym elemencie tworzenia stron internetowych. Oto, czego możesz się dowiedzieć z naszego posta:

 • Podstawowy przegląd JS
 • Podstawy komponentów sieciowych
 • Korzyści z używania komponentów UI do programowania JS
 • Popularne biblioteki komponentów

Co sądzisz o wpływie komponentów UI na rozwój JS? Czy uważasz, że jest to istotna funkcja programowania w JS? Nie krępuj się, napisz komentarz i podaj przykłady z prawdziwego świata – chcielibyśmy poznać Twoją opinię na ten ważny temat!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów