10 kuuluisaa tieteellistä löydöstä tukahdutettujen naispuolisten avustajien kanssa

0

Historiasta löytyy hyvin vähän naispuolisia tutkijoita, joiden tiedetään tekevän suuria löytöjä ja keksintöjä. Tämä johtaa väärinkäsitykseen, jonka mukaan naisen panos tieteessä on hyvin niukkaa. Tosiasia on, että nainen oli tehnyt hämmästyttäviä löytöjä vain saadakseen miehet ryöstämään ja piilottamaan miesten hallitseman yhteiskunnan. Tämä artikkeli valaisee joitain tällaisia ​​löytöjä.

10 DNA: n rakenne


Vuonna 1962 tutkija Francis Crick sai Nobelin palkinnon DNA: n rakenteen löytämisestä yhdessä hänen kanssaan työskennellyt James Watsonin ja Maurice Wilkinsin kanssa.

Brittiläisellä Rosalind Franklinillä oli tärkeä rooli DNA-rakenteen löytämisessä ja hänen havaintonsa olivat erittäin kriittisiä Crickille ja Jamesille. Valitettavasti hän kuoli neljä vuotta ennen kuin työtoverinsa saivat palkinnon. Hänen havainnoitaan hyödyntäneet kollegansa jättivät hänet tuntemattomiksi ja totesivat, että hän oli merkityksettömässä löydössä eikä kelpoinen kunnioittamaan.

Tutkimus hänen urahistoriastaan ​​osoitti, että vaikka hän olisikin elossa, häntä ei olisi tunnustettu mielenrauhoittavista teoksistaan. (viite )

9 Pulsaria


Vuonna 1967 Jocelyn Bell Burnell, joka oli tuolloin Cambridgen yliopiston opiskelija Englannissa, löysi Pulsarsin.

Pulssari on sykkivä radiotähti, joka on voimakkaasti magnetoitunut, nopeasti pyörivä neutronitähti, joka lähettää säännöllisiä radioaaltopulsseja ja sähkömagneettisen säteen sädettä.

Tämä loistava löytö valittiin Nobel-palkinnoksi – fysiikan palkinnoksi (1974). Se annettiin kuitenkin Anthony Hewishille, joka oli Burnellin valvoja ja Martin Ryle, joka oli myös radioastronomi Cambridgen yliopistossa.

8 Kopion pinnoitus


Esther Lederbergillä, joka tunnetaan hyvin bakteereja infektoivan Lambda Bacteriophage -nimisen viruksen löytämisestä, oli myös merkittävä rooli jäljennöksen löytämisessä.

Joshua Laderberg oli Esterin ensimmäinen aviomies, joka työskenteli hänen kanssaan löytääkseen Replica Plating – tapa siirtää bakteeripesäkkeitä yhdestä petrimaljasta toiseen. Tämä löytö johti tutkimukseen antibioottiresistenssistä.

Joshua Lederbergille myönnettiin 1958 Nobel-palkinto fysiologiasta tai lääketieteestä Replica Platingin löytämisestä ja se jaettiin George Beadlen ja Edward Tatumin kanssa.

7 Pariteettilain kumoaminen


Chien-Shiung Wu oli yksi parhaista kokeellisista fyysikoista 1940-luvulla. Hänet värvättiin Columbian yliopistoon Manhattan-projektiin sekä säteilyn havaitsemista ja uraanin rikastamista koskeviin tutkimuksiin.

Teoreettiset fyysikot Tsung-Dao Lee ja Chen Ning Yang etsivät Wun apua pariteettilain kumoamiseksi. Wu teki kokeita käyttäen koboltti-60: tä, joka on kobolttimetallin radioaktiivinen muoto lain kiistämiseksi.

Tämä virstanpylväs valittiin vuoden 1957 Nobel-palkinnoksi ja myönnettiin Yangille ja Leeelle eikä Chien-Shiung Wulle, vaikka hänen panoksensa olikin kriittinen.

6 Ydinfissio


Lise Meitnerin tutkimus oli avainasemassa ydinfission löytämisessä, mikä puolestaan ​​loi perustan atomipommin löytämiselle.

Meitner valmistui tohtorin tutkinnosta Wienin yliopistossa ja muutti Berliiniin vuonna 1907, jossa hän aloitti yhteistyön kemisti Otto Hahnin kanssa.

Hahn suoritti kokeita, joista saatiin todisteita ydinfissio-ajatuksesta. Hän ei kuitenkaan kyennyt esittämään asianmukaista selitystä. Meitner keksi teorian.

Hahn voitti 1944 Nobelin kemianpalkinnon panoksestaan ​​ydinfissioon, kun taas Meitner jätettiin tunnustamatta.

5 Kauden ja valovoiman suhde


Henrietta Leavittin löydöt loivat perustan monille maailmankaikkeutta koskeville tieteellisille tutkimuksille. Leavitt aloitti työnsä Harvardin laboratoriossa, jossa hänelle annettiin tehtäväksi luetteloida tähtiä miespuolisille esimiehilleen.

Työtään tehdessään Leavitt huomasi tähden kirkkauden ja sen etäisyyden maasta suhteen, mikä johti ajatukseen, jota kutsuttiin ajanjakson ja valovoiman suhteeksi. Suuret tähtitieteilijät ja fyysikot, kuten Harlow Shapley ja Edward Hubble, käyttivät sitten löytöään töissään. Harvardin johtaja kirjaimellisesti kielsi antaneen hänelle ansaitun tunnustuksen. Mittas Leffler tunnisti hänet lopulta vuonna 1926 Nobelin palkinnoksi, kun hän jo kuoli. Viimeinkin Shapley sai palkinnon ylpeänä.

4 Teknetium ja ydinpommitus


Ida Tacke teki arvokkaita löytöjä kemian ja atomifysiikan aloilla, jotka jätettiin täysin huomiotta, kunnes ne "löydettiin uudelleen". Ensinnäkin hän löysi kaksi uutta elementtiä, reniumin (75) ja masuriumin (43). Vaikka hänet hyvitettiin reniumin löytämisestä, huomaa, että nykyisessä jaksollisessa taulukossa ei ole sellaista elementtiä, joka tunnetaan nimellä masurium atominumerossa 43. Tämä johtuu siitä, että Carlo Perrier ja Emilio Segre löysivät sen sitten uudelleen teknetiumina.

Hän työskenteli myös Fermin teorian parissa ja huomasi, että hiukkaset voidaan hajottaa neutronien pommitessa massaenergian vapauttamiseksi. Mieskollegat jättivät hänen huomionsa jatkuvasti huomiotta. Fermi sai kuitenkin Nobel-palkinnon "löytöstään", jonka mukaan uusia radioaktiivisia elementtejä tuotettiin neutronipommitusten aikana.

3 Tähtien koostumus


Cecilia Payne huomasi, mitkä elementit muodostivat tähdet. Henry Norris Russell -niminen mies, joka vastasi hänen työnsä tarkistamisesta, kehotti häntä voimakkaasti olemaan julkaisematta artikkelia. Syynä hän oli siihen, että aihe eroaa melko paljon tavallisesta tiedosta ja että hylkäämisen mahdollisuudet ovat suuret. Mielenkiintoista on, että neljä vuotta myöhemmin hän huomasi, mitkä hiukkaset muodostivat auringon ja julkaisi oman paperin. Hän otti täyden tunnustuksen löytöstään. Payne oli myöhemmin "onnekas", että hänelle myönnettiin Henry Norris Russell -palkinto hänen panoksestaan ​​tähtitieteeseen.

2 Tähtien nopeuden kiertäminen


Rubin havaitsi, että galaksien ulompien osien tähtien kiertorata oli sama kuin galaksin keskiosassa olevien tähtien. Tämä oli tuolloin melko epänormaali havainto, koska ajateltiin, että voimakkain painovoima oli olemassa paikassa, jossa suurin osa massa oli, ja että voima vähenisi kauemmas.

Hänen havaintonsa vahvistivat Fritz Zwickyn aiemmin esittämän hypoteesin, jonka mukaan jotkut näkymättömät pimeät aineet, jotka olivat hajallaan maailmankaikkeudessa, pitivät kiertoradansa vauhdilla. Rubin pystyi todistamaan, että pimeää ainetta oli kymmenen kertaa enemmän kuin aiemmin ajateltiin, ja noin 90 prosenttia maailmankaikkeudesta oli täynnä sitä. Niin monien vuosien ajan miespuoliset kollegansa jättivät Rubinin havainnot huomiotta, vaikka löytöä tukivat vahvat todisteet.

1 Sukupuolen määrittäminen


Me kaikki tiedämme, että sukupuolemme määräytyvät kromosomien X ja Y avulla. Tämä suuri löytö hyvitetään Thomas Morganille, vaikka se oli itse asiassa Nettie Stevens -nimeltä. Hän suoritti kokeita ateriamatoissa löytöjensä vuoksi. Vaikka Morgan työskenteli hänen kanssaan, suurin osa arvokkaista havainnoista oli itsenäisiä. Vihdoin Morgan sai Nobel-palkinnon, jonka olisi pitänyt mennä aidosti Nettielle.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More