Vilket programmeringsspråk är bäst för ditt dynamiska webbutvecklingsprojekt?

2

Ska jag välja Java?- Det är säkert; PHP är bättre – det är flexibelt; Ruby skulle vara mycket lättare. Det här är några av de tankar som varje programmerare tar itu med i början av ett webbplatsutvecklingsprojekt.

Men den stora frågan är vilken som är bäst i slutändan? Här har jag plockat upp några mycket använda programmeringsspråk och försökt särskilja dem utifrån deras lätthet att lära, flexibilitet och säkerhet.

Världen på internet förändras dag för dag. Det sägs att du kan få tillgång till all information genom att söka på internet. Vi har sett en stor revolution i internetbranschen under de senaste två decennierna. Jag kan tänka på de dagar då webbutveckling handlade om HTML (Hyper-Text Markup Language) och det var det primära språket för att utveckla webbplatserna på den tiden. Med utvecklingen av internetmarknaden var omvandlingen av enkla, statiska HTML-webbplatser till dynamiska webbplatser det första som kom upp.

Bortsett från detta har de nyare programmeringsspråken introducerats till kodarna förutom nya funktioner och flexibilitet i webbutveckling. Den nya uppsättningen av tillgänglighet och enkel kodning har gjort dessa språk mycket populära bland programmerarna. Med sig har de nya programmeringsspråken fört konceptet dynamisk webbutveckling som har gjort webbplatserna interaktiva och mer engagerande. Även vissa redan existerande språk som Java har gjort sig flexibla för dynamisk webbutveckling och konkurrerar aktivt med andra programmeringsspråk som PHP, Ruby, .NET, Perl och Python.

Eftersom vi vet att med en statisk webbplats kan du bara få en ensidig konversation från B2C (affär till konsument) åt gången, medan de dynamiska webbplatserna presenterar en realtidsinteraktion med användarna som påverkar C-sidan av B2C-modellen som en positiv återspegling av källan till interaktionen. Nästan varje webbplats idag är byggd med koncepten dynamisk webbutveckling. Med ett stort antal kompetenta programmeringsspråk redan tillgängliga, blir de nyare programmerarna ofta förvirrade över vilket språk de ska välja för sitt webbutvecklingsprojekt.

Vi bör alltid komma ihåg att varje programmeringsspråk som överlever idag fortfarande andas bara för att alla har vissa fördelar framför det andra. De är alla definierade för någon specifik typ av webbutveckling beroende på projektets behov och krav. Allt de har gemensamt är att de alla är kompetenta att utveckla dynamiska webbplatser. Låt oss se vilka resurser du behöver för att utveckla din dynamiska webbplats:

Krav på ett webbutvecklingsprojekt
 • En serverplattform (om du vill ha din webbplats på din egen server) – Du kan välja vilken serverplattform som helst som används idag. Innan jag namnger dem skulle jag vilja nämna att det är bättre att välja vilket verktyg eller plattform som helst som används ofta. Detta beror på att den eller de ofta använda plattformarna eller verktygen har uppdaterade resurser för information, snabb lösning av problem och frågor.

 • En servermjukvara (om du vill utveckla din webbplats på en lokal värd och sedan vara värd för den live efter utvecklingen) – En servermjukvara krävs för webbutvecklingsprojektet så att du alltid kan testa ditt projekt som helhet på din lokala värd server. Det är ett program som skapar en värdmiljö för ditt projekt som presenterar den exakta kopian av din webbplats eftersom den ligger på en liveserver.

  Verktyg som är tillgängliga för att skapa lokal värd på din PC är IIS för Windows-baserad PC och Apache för Unix-baserat OS. Dessa serververktyg kommer i kombination med andra webbutvecklingsverktyg som PHP och MYSQL i programvara som WAMP (Windows), XAMP (Cross-platform), MAMP (Mac) och Lamp (Linux).

 • En databasplattform – Du kan välja databasplattformar beroende på de programmeringsspråk du har valt för ditt webbutvecklingsprojekt. Några av de populärt använda DB nämns i dessa bilder tillsammans med deras övriga information.

  Du kan välja databasplattform beroende på vilka programmeringsspråk du är bekväm med.

 • Val av programmeringsspråk – Ett antal programmeringsspråk används idag av utvecklare över hela världen. Jag har valt några av de välkända programmeringsspråken som du enkelt kan anpassa dig till och som kan utveckla en mycket flexibel, säker och interaktiv dynamisk webbplats.

Java-teknik för webbutveckling

De säger att det är varmt, du måste ta det klunk för klunk, och långsamt. Det mest använda programmeringsspråket för kommersiell utveckling av webbapplikationer för företag är Java. Det är ett språk med öppen källkod, som är tillgängligt gratis. Java har ett av de starkaste stöden för dynamiska webbutvecklingsprojekt. Alla webbapplikationer som skapats med Java-teknik är en del av Java EE(Enterprise Edition)-plattformen som är ett tillägg till Java SE (Standard Edition) klasser och paket.

Java använder ramverket MVC (Model View Controller) som Spring, struts och hibernate. Det är en perfekt kombination av både objektorienterat och funktionellt paradigm. De säkraste och säkraste webbutvecklingarna har gjorts med hjälp av Java-teknik. Den använder Java Servlet API för att definiera HTTP-specifika klasser som utökas ytterligare av Servlet-klasserna för att förbättra kapaciteten hos servrar som är värd för dessa applikationer. Servletarna körs på serversidan utan behov av ett eget GUI-gränssnitt. Det är därför, Java-baserade webbplatser är mycket snabbare och säkrare.

Som nämndes i början, det är hett och det har en stor del av tillgängligheten för att utveckla en mångfald av webbapplikationer som är mycket snabba och säkra.

Bara en garnering till Javas gnista
 • Java är ett plattformsoberoende språk som stöder alla operativsystem och alla typer av hårdvara.
 • Java är ett verkligt skalbart programmeringsspråk.
 • Java har en mycket aktiv gemenskap med ett stort antal Java-bibliotek som är tillgängliga gratis som en resurs med öppen källkod.
 • Internet är fullt av Java-resurser för lärande såväl som forskning för avancerad Java-utveckling.
 • Java stöds av nästan alla webbhotellleverantörer.
 • Java används för att hantera den största dataanalysplattformen – Hadoop som också är skriven i Java.

Hello World-program i Java.

PHP- Hypertext Processor språk

PHP är huvudsakligen ett skriptspråk på serversidan som kan göra allt som alla andra CGI-program kan göra. Allt inkluderar funktioner som att samla in formulärdata, generera dynamiskt sidinnehåll och skicka och ta emot cookies från klienten till serversidan. PHP-skripten används huvudsakligen inom tre områden:

 1. Skript på serversidan – Genom att använda ett PHP-skript kan du komma åt utgången med en webbläsare via en PHP-sida och servern. Denna omfattande uppgift kan utföras på din dator på klientsidan.
 2. Kommandoradsskript- För att köra ett PHP-skript är det alltid inte nödvändigt att ha en server eller webbläsare vid din sida. Bara en PHP-parser räcker för att använda den.
 3. Skriva skrivbordsapplikationer – Det är inte bara Java eller .NET som används för att skriva skrivbordsapplikationer. Även PHP är utrustad med kompetens att skapa en skrivbordsapplikation med ett grafiskt användargränssnitt.

PHP-språket stöds av både Windows och Unix-baserade operativsystem. Det är det mest använda skriptspråket för att utveckla en webbapplikation. De berömda sajterna som Facebook är ett levande exempel på framgångsrik kompetens hos PHP för att hantera även de största och dataomfattande webbapplikationerna. PHP är ett snabbt språk och är bäst för att utveckla sådana webbapplikationer som kräver omfattande funktionalitet med minimala koder.

Visste du?
 • En av de bästa webbplatserna i världen – Facebook är utvecklad på PHP.
 • Världens mest populära innehållshanteringssystem inklusive WordPress, Joomla och Drupal är skrivna i PHP.
 • Världens mest populära e-handelswebbplatslösningar inklusive Magento, PrestaShop och OpenCart är skrivna i PHP.

Hello World-program i PHP.

Pytonorm

Python är ett till stor del använt dynamiskt programmeringsspråk på hög nivå. Det är känt för att utveckla applikationer på vetenskaplig, akademisk och forskningsnivå som kräver en mycket omfattande men snabb och exakt matematisk lösning. Det är ett dynamiskt språk som inte kräver en separat kompilator för att köra dess koder. Genom att stödja flera programmeringsparadigm som objektorienterad programmering, funktionell programmering och till och med strukturerad programmering upp till viss del har det visat sig vara en perfekt lösning för att utföra omfattande beräkningar i korta koder. Till skillnad från C och C++ som använder långa koder för att utföra beräkningarna.

Python stöder en mängd olika plattformar som Python-tolkarna och är tillgängliga för nästan alla. Den kan användas för att bygga webbapplikationer på serversidan eftersom python inte körs i en webbläsare. Språket som används i webbläsaren är JavaScript. De flesta webbutvecklare väljer en kombination av JavaScript och Python för att skriva sina webbapplikationer. Det hjälper Python att köras på serversidan och tillåter att JavaScript-koder laddas ner till klientsidan.

Fakta om Python
 • Python är den enklaste webbutvecklingstekniken som kan läras.
 • Python är ett av de mest kraftfulla och skalbara programmeringsspråken.
 • De flesta hackare runt om i världen använder Python för att skapa snabba skript.
 • Python är ett språk med öppen källkod och en stor community är alltid redo med Python-webbramverk gratis.

Hello World-programmet i Python.

.NET – Nätverksaktiverad teknik

.NET är ett ramverk som utvecklades av Microsoft år 2000 för att användas som ett ramverk för mjukvara och dynamisk webbutveckling. Det är ett Windows-baserat ramverk från Microsoft. Ramverket använder de olika CLU-språken som C#, F#, J#, Visual Basic.NET och så vidare. .NET används för att utveckla företagslösningar och applikationer främst för den finansiella sektorn. Det officiella onlinebiblioteket för .NET är det bästa stället som kan ge dig detaljerad information om detta dynamiska ramverk. Även om det är ett ramverk med öppen källkod, är det inte dess verktyg och resurser. En grundläggande förståelse för HTML, CSS, AJAX etc krävs om du väljer detta till stor del använda ramverk för webbutveckling. Dessutom är något av språken från C#, F#, J#, ASP en extra fördel.

Hello World-program i .NET.

Rubin

Ruby är ett programmeringsspråk som designades för att presentera ett programmeringsspråk med öppen källkod med ett mycket enklare och produktivt tillvägagångssätt. Den stöder ett brett utbud av plattformar som Windows, Mac OS och de olika versionerna av UNIX. Det är ett rent objektorienterat programmeringsspråk skapat av Yukihiro Matsumoto i Japan. Ruby presenterar funktioner som liknar dem i Perl, Python och Smalltalk. Du kan använda Ruby-syntaxen lika enkelt som en allmän engelsk mening.

Funktioner som jag gillar med Ruby
 • Det är öppen källkod
 • Det är generellt och tolkande programmeringsspråk.
 • Syntaxen för Ruby är mycket lik många av programmeringsspråken som C++ och Perl.
 • Ruby kan också användas för att utveckla intranätapplikationer.
 • Ruby är kompatibel med DB2, MySQL, Oracle och Sybase.

Hello World Program i Ruby.

Att välja en webbutvecklingsplattform är inte en lätt uppgift. Innan vi går till något av programmeringsspråken rekommenderas det starkt att vi analyserar vårt projekt och dess krav noggrant. Att analysera kraven för ditt projekt kommer att rädda dig från att hamna i ett dödläge. Även om ingenting är omöjligt med något av programmeringsspråken, men för att ha en snabb och bekväm kodning, rekommenderas det alltid att välja det språk som kommer att avsluta ditt projekt med en lätthet.

Slutsats:

Att välja ett webbutvecklingsspråk är en av de svåraste samtalen och är relativt den tid som spenderas på ett projekt. Alla felaktiga beslut i denna tidiga fas av projektet kan resultera i inlösen. Förhoppningsvis skulle den här artikeln hjälpa dig att bestämma de bästa baserat på dina projektkrav.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More