2022. aasta trendikad AI tehnikatrendid

32

Tehisintellektil on olnud suur mõju kaasaegsele maailmale ja selle ettevõtetele. Nad on peamiselt muutunud, arenenud ja tugevnenud. Me elame maailmas, mida juhib tehisintellekt niivõrd, et sõltume sellest tohutult paljude oma elutegurite osas.

AI on toonud kaasa ka märkimisväärse muutuse ülemaailmsetes tööstusharudes ja ettevõtetes. Kuna meie ühiskonda digitaalselt muudetakse ja kohandatakse, on tehisintellekt saamas meie igapäevase elu oluliseks osaks nii isiklikult kui ka äriliselt.

Ülemaailmne tehisintellekti turg peaks iga aastaga kiiresti arenema. AI tehisintellekt osutub parimaks inimese loodud tehnoloogiaks, mis toob palju eeliseid ja eeliseid.

Tehnoloogia küpsemine, liikudes uurimuslikust oluliseni. Seda peetakse põhivajaduste ja -nõuete kriitiliseks teguriks. On väljakujunenud tõde, et tehisintellekt juhib 2022. aastal enamikku uuendusi ja ideid peaaegu igas tööstussektoris.

Tehisintellektil on paljude tehnoloogiate seas kõige suurem potentsiaal lähiajal märkimisväärset väärtust pakkuda.

AI pakub ärikeskseid lahendusi ettevõtlusega seotud probleemidele, tuues kaasa positiivse ja väärtusliku muutuse selles valdkonnas. Keskendutakse pikaajalisele skaleeritavusele, intelligentsele ja kiirele strateegiale ning võimsamale võimekusele kogu tehisintellektil põhineval kogemusel.

Tehisintellekti progressiivsus kogub hoogu, kuid see on veel pooleli. Paljud tööstusharud ja ettevõtted tunnevad end ülekoormatuna või ohustatuna, kuid tehisintellekti rakendatavus on lai.

Tehisintellekt, mis pakub lahendusi infotehnoloogia jaoks:

IT-probleemide ja probleemide lahendamiseks väljatöötatavate AI-lahenduste arv kasvab iga aastaga. 2022 aasta edenedes on võtmed täielikult AI-põhised. Tehisintellekt suudab leida trende, mustreid ja seoseid. See võib avastada tõhusust, anda teavet faktidel põhinevate otsuste tegemisel, õppida ja täiustada, ennustada tulevasi tulemusi mineviku suundumuste põhjal ja viia ellu plaane.

Lähiaastatel on tehisintellekt, mis suudab iseseisvalt tuvastada pisiprobleeme ja levinud probleeme, väga nõudlik. See tuvastab probleemid ning parandab ja lahendab väiksemad rikked.

Suure kasumiga ja lõpuks väikesemahuliste IT-ettevõtete ja -tööstuse puhul suureneb nende vajadus.

See võimaldab meeskonnaliikmetel keskenduda teistele projektidele ja olulistele probleemidele. See vähendab seisakuid oluliselt. Ettevõte keskendub keerukatele projektidele ja probleemidele, häirimata tähelepanu väikestelt probleemidelt.

Tehisintellekti transformeeriv metaverss:

Metaverse on megatrend, mis määrab uue ajastu, ja see on sama mõjukas, tõenäoliselt rohkem kui Internet. See saavutab sama palju edu, jõudlust ja projekte.

Metaverse uuendab ja muudab viisi, kuidas me ostleme, suhtleme ja suhtleme. See digitaalne universum, kus füüsiline ja virtuaalne reaalsus segunevad ühises veebiruumis, muudab täielikult meie tööstiili, ostlemismantrat ja seda, kuidas meil on lõbus.

Metaversum pakub suurepäraseid võimalusi erinevatele ettevõtetele alates väikestest kuni suurte edukate ettevõteteni. See suurendab nende sotsiaalset kohalolekut kontoritöö, maksete, tervishoiu, toodete ostmise ja müümise kaudu krüptoturgude kaudu kogu maailmas.

Me ei tohiks seda silmist kaotada, kuigi tööd on veel vaja teha, et näha, mida ja mil määral saavutatakse, kuid metaverss kõlab sama paljulubavalt kui Interneti tõus.

Selle suundumusega on liitunud mitmed rahvusvahelised hiiglased, et saada lühikese aja jooksul maksimaalne eelis, ja neist saavad selle uue, arenenuma maailma silmapaistvad juhid.

Tulevik ootab digitaalse ökosüsteemi loomist, kus erinevad programmid ja veebisaidid saavad ühendada, suhelda ja koostööd teha. Metaverse eesmärk on just see – suhelda, töötada ja mängida.

2022 aasta on digimaailma ühendamisel kriitilise tähtsusega, kuna sellised ettevõtted nagu Facebook üritavad luua kasutajatele ühtse digitaalse kogemuse.

Tehisintellekti kasutamine küberturvalisuses:

Tehisintellekti algoritmid on töötanud küberrünnakute tuvastamiseks ja ärahoidmiseks, ettevõtete võrkude jälgimiseks, pahatahtliku tarkvara ja muude rakenduste vaatamiseks.

Ärikasutajaid häirivad ja ohustavad korduvalt intelligentsed häkkerid, kes saavad manipuleerida mudelikoolituses kasutatavate andmetega, pääseda juurde tundlikele andmetele tehisintellekti pöördprojekteerimise süsteemide abil või tuvastada ettevõtte süsteemide nõrku turvakohti.

Nende küberohtude ja -probleemide vastu võitlemiseks soovivad suured ja väikesed ettevõtted ning ettevõtted AI-lahendused, mis jälgiksid hoolikalt kõiki mudelikoolituseks kasutatavaid andmeid.

Maksimaalse turvalisuse tagamiseks soovivad nad tehisintellekti mudelitesse sisestada ainulaadseid turvaelemente.

AI muutub infotehnoloogia valdkonnas kriitilisemaks. Eeldatavasti jõuab AI ja masinõppe küberturvalisuse tööstus.

Tehisintellekti eetika areng:

Ennustatakse, et 2022. aastal pakuvad organisatsioonid ja ettevõtted ekspertteadmisi tehisintellekti võimendamiseks suurte globaalsete probleemide vastu. Need stimuleerivad innovatsiooni, suurendavad majanduskasvu ning tagavad kaasatuse ja mitmekesisuse.

Kuna tehisintellekt muutub organisatsioonide ja oluliste tööstusharude jaoks oluliseks, on andmete läbipaistvus ja algoritmide õiglus kaks tähelepanu keskpunktis olevat probleemi. Tehisintellektist on saanud meie elu lahutamatu osa, olenemata sellest, kas see tuvastab pettusi, soovitab laule, pakub tõlkeid või optimeerib logistikat.

See muudab ja arendab meie elu paremaks mitmel soodsamal viisil kui vastupidi. Põhiliste inimõiguste nõue peaks kajastuma tehisintellekti eetilises süsteemis, mis on järgmine:

  1. Ametivõimud peaksid enne tehisintellekti eetika väljatöötamist läbi viima täieliku õiguste mõju hindamise, et see ei kahjustaks ühtegi põhiõiguste aspekti.
  2. Kasutajad peaksid tehisintellektisüsteeme rahuldaval määral suhtlema, ühendama ja mõistma, mis tähendab, et iga hinna eest tuleks tagada inimtegevus.
  3. Masinale täieliku kontrolli andmine ei tohiks kunagi olla lõppeesmärk. Igal sammul peab olema inimlik arusaam.

Inimestel peaks alati olema õigus ja võimalus alistada kõik süsteemi tehtud otsused, olgu need siis suured või väiksemad. Inimese kontrolli ja ohutuse tagamiseks oleks mõistlik varustada stop/pausi nupp, mis tühistab või katkestab toimingu.

AI juhib hüperautomaatikat:

Hüperautomaatika on arenenud tehnoloogiate infrastruktuur, mis skaleerib organisatsiooni automatiseerimisvõimalusi. See automatiseerib veelgi juba automatiseeritud protsesse, viies äritegevuse individuaalsest sisendist kaugemale.

Organisatsioonid kasutavad hüperautomaatikat, et võimalikult palju ettevõtteid ja IT-protsesse kiiresti tuvastada, kontrollida ja automatiseerida. Hüperautomatiseerimine hõlmab mitme tehnoloogia, tööriista või platvormi, sealhulgas tehisintellekti, organiseeritud kasutamist.

Digitaalne transformatsioon sõltub 2022. aastal suurel määral hüperautomatiseerimisest. See on tõukejõud protsesside sujuvamaks muutmisel, et suurendada tõhusust, tootlikkust ja täpsust. Tehisintellekt toodab peagi raha, mis hakkab kontrollima erinevaid ja mitut tegevust, muutes need täielikult automatiseerituks.

Tehisintellekt kasutab videoanalüütikat ja käsitsi jälgimine automatiseeritakse, mille tulemuseks on kulude kokkuhoid, personali tootlikkuse hindamine ja selle kindlakstegemine, kas järgitakse covidi vastavust ja eeskirju või mitte.

Täiustatud protsessid ja intelligentsus saavad kuulsaks:

Laiendatud intelligentsusel ja süvaõppel on rakendusi paljudes tööstusharudes, mis tegelevad mustrite ja ennustavate näitajate jaoks suurandmetega.

Paljud veebipoed kasutavad andmeanalüütikat klientide eelistuste ennustamiseks. See aitab veebiettevõtetel saavutada võimalikult palju edu. Samuti aitab see paremini mõista nende klientide eeskirju ja vajadusi. Samamoodi kasutavad poliitilised mõttekojad suurandmete analüütikat otsustamata valijate tuvastamiseks.

Tehisintellekt ja andmeteadus viivad 2022. aastal märkimisväärselt kaasa innovatsiooni ja automatiseerimiseni. Need osutuvad täiustatud tehnoloogiate jaoks suuremaks pildiks, mille tulemuseks on paremad ja suuremad ideed.

Ettevõtted astuvad oma täiustatud äri- ja arendusprotsesside optimeerimisel sammu edasi, kuna andmesüsteemid on skaleeritavad, lihtsad ja annavad õigeaegselt andmeid mitmekesistesse allikatesse.

Stabiilsema ja jätkusuutlikuma tarnemudeli poole liikumiseks peame välja töötama andmepõhise kultuuri ja kasvama välja katseetappidest. See toob kaasa konstruktiivse, elulise ja globaliseerunud muutuse.

Tehisintellekti täiustatud loovus:

Teame, et tehisintellekt võib luua kunsti, luulet, muusikat, näidendeid ja isegi videomänge. Loomingulised juhid, kes juhivad tehisintellektil põhinevaid uuendusi, mis on üha fantaasiarikkamad, määratlevad uuesti võimatu. Need nihutavad piire ja loovad keerukama ja näiliselt loomuliku loomingulise väljundi.

Need loomingud ei ole mitte ainult eksperimentaalsed või demonstratiivsed, vaid me näeme, et neid kasutatakse ka tavapärastes loomingulistes ülesannetes, nagu artiklite ja uudiskirjade pealkirjade kirjutamine ning infograafika ja logode kujundamine.

Loovust peetakse sageli väga inimlikuks oskuseks. Nüüd näeme, et need võimalused masinates esile kerkivad, tähendab, et tehisintellekt on vaieldamatult lähenemas oma ulatuse ja funktsioonide poolest mõnevõrra hägusele kontseptsioonile sellest, mis kujutab endast loomulikku intelligentsust.

See loovusel ja meeldival stiimulil põhinev kriitiline trend kujundab tuleviku ärisid ja meelelahutustööstust palju.

Tehisintellekt võib vabastada aega loovuse jaoks. AI võib võtta aeganõudva töö – näiteks varade otsimise, ülesannete käsitlemise ja protsesside sujuvamaks muutmise – andes loojatele rohkem aega ja energiat leiutamiseks, kujutlusvõimeks ja originaalsuseks.

Tehisintellekt, mis lahendab keskkonnaprobleeme:

Tehisintellekt suudab tuvastada energiaheite vähenemise CO2 eemaldamise, arendada keskkonnasäästlikumaid transpordivõrke, jälgida metsade raadamist ning ennustada äärmuslikke ja kahjulikke ilmastikutingimusi.

Sellel on potentsiaal kiirendada ülemaailmseid jõupingutusi keskkonna kaitsmiseks ning toodetud ja loodusvarade varumiseks. Samal ajal saab tehisintellekt välja töötada jätkusuutlikuma ja kasumlikuma süsteemi keskkonnaressursse kasutavatele ettevõtetele ja organisatsioonidele.

Tehisintellekt saab kohaneda tagamaks, kuidas ettevõtted saavad jäätmeid minimeerida, ning määrata ringlussevõtuga ja jäätmetekke suurendamisega seotud probleemid. Tehnoloogiaõpet kasutades suudavad süsteemid märgata isegi väikseid muudatusi andmetes, säästes aega, tööjõudu ja kaotusi.

See võib aidata projekteerida ja ehitada energiatõhusamaid hooneid, parandada energia salvestamist isiklikuks ja äriliseks kasutamiseks ning optimeerida taastuvenergia kasutuselevõttu, pakkudes vastavalt vajadusele võrku päikese- ja tuuleenergiat.

Tehisintellekt, mis teeb prognoose ja soovitusi virtuaalses või reaalajas, on muutunud tehnoloogiaettevõtete, investorite ja valitsuse uusimaks tõusutrendiks.

AI-süsteemid on üldiselt paremini abiks saagi kvaliteedi ja täpsuse osas – seda tuntakse täppispõllumajandusena. See aitab avastada haigusi taimedes ja põllumajanduses. Samuti juhitakse tähelepanu kahjuritele ja põllumajandusettevõtete kehvematele tingimustele, mis takistavad põllumajanduse kasvu.

AI-andurid on täiustatud umbrohtude sihtimiseks ja samaaegselt otsustamiseks, millist herbitsiidi piirkonnas kasutada.

Tehisintellekt pakub võimsaid tööriistu kliimamuutustega tegelemiseks erinevates rakendustes, kuid meie keskkonna parandamine ei sõltu ainult tehisintellektist. Kui seda kasutatakse valedes piirkondades, võib see veelgi kahjustada ja kaduda.

Tehisintellekt on see, mida tulevik näeb:

Tehisintellekt muudab meie elu positiivselt tänu oma järjekindlatele ja soodsatele suundumustele turul aastal 2022. Mõned suundumused on uuenduslikud, mõned arenevad aja jooksul ja mõned isegi vähenevad, kuid tunnistatakse, et tehisintellekt jääb mõjukaks ka järgmistel aastatel. .

See toob kaasa tohutu muutuse meie isiklikus ja tööelus. Need muutused saavad osaks meie olemasolust ja intelligentsusest.

Need muudavad meie ja meie tulevaste põlvkondade elu suhteliselt lihtsamaks. On ilmne, et 2022. aasta edenedes vajame oma töö kättesaadavamaks, mugavamaks, tõhusamaks ja kiiremaks muutmiseks suurel määral tehisintellektil põhinevate seadmete ja programmide abi.

2022 aastal ja eelseisvatel aastatel tuleb turule uhiuue ja arenenuma tehnoloogia väljavool. Neil on lõputult pikaajaline mõju ja mõju üksikisiku elule ja igas mastaabis ettevõtetele.

Kui soovite muuta oma ettevõtte tulevikuks ja soovite, et see areneks, investeerige tehisintellektil põhinevate uute tehnoloogiate koolitamisse. Saate suurema investeeringutasuvuse ning loote oma meeskonnale ja ettevõttele uusi ja paljutõotavaid võimalusi uusimas tehnoloogiapõhises maailmas.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More