WordPress SEO-tips: 15 steg för att förbättra din ranking inom 30 dagar

3

Sökmotoroptimering är ett fascinerande koncept som är fördelaktigt för att erbjuda en högre och korrekt rankning för sajten i olika sökmotorer som Google, Yahoo, Bing etc.

Att få en berömvärd SEO hjälper till att öka ens WordPress-sökmotorresultatsida (SERP) ranking.

För att få WordPress-länken att ha en högre position än de miljontals andra länkar som finns tillgängliga online krävs en bra SEO-strategi för vilken vissa steg ska följas.

SEO gynnsam titel

Titeln på WordPress-inlägget spelar en mycket avgörande roll för att placera inlägget på en högre nivå och öka SERP-rankningen. Det är alltid lämpligt att hålla titeln kort och koncis och lättläst. Rubriken ska representera artikelns innehåll. En smart idé skulle vara att använda sökord med låg konkurrens i titeln, men det bör säkerställas att sådana ord söks efter. Google AdWords sökordsplanerare kan användas för att kontrollera statistiken för den lokala och globala sökningen av sökord och sedan kan den unika titeln bestämmas därefter. Titeln måste vara inom gränsen på 70 tecken.

Att välja fängslande nyckelord

Inte bara i rubriken utan nyckelord spelar en avgörande roll även i artikelns innehåll. Därför är det en viktig uppgift att genomföra en detaljerad analys av sökord som hänför sig till innehållet i länken och att göra en undersökning om vilka sökord som kommer att vara effektiva för att generera högre ranking. Google AdWords sökordsplanerare ger exceptionell hjälp med att förstå sökordstrenderna, välja lämpliga sökord för att förbättra innehållet och göra det synligt. Man bör förstå tankesättet hos de kvalificerade besökarna för att veta vilken typ av frågor de skulle skriva på Google eftersom sådana frågor hjälper till att fånga sökorden. De nyckelord som hjälper till att skapa organisk trafik bör identifieras och väljas.

Använda sökorden

De sökord som väljs kan bli effektiva endast med en intelligent implementering i artikeln. Hela inlägget bör inte vara fyllt med bara ett eller två sökord för att få rankningar eftersom det kan leda till oönskad redundans och straff. Nyckelord som är relevanta bör placeras i artikeln. De flesta av de främsta sökmotorerna ger de första styckena i texten framträdande plats samtidigt som sidan indexeras. Så de viktigaste sökorden bör nämnas inom de första hundra orden i inlägget och det bör ses att det finns olika sökord spridda över hela inlägget.

Intern länkning

Det är mycket viktigt att ge sökmotorn tips om det relevanta innehållet i WordPress-bloggen. Detta kan göras möjligt med hjälp av intern länkning. Detta fungerar bäst när det finns ett anständigt antal sammanhängande inlägg i bloggen. Den fungerar som en tråd som förbinder de olika artiklarna i bloggen och hjälper till att skapa ett starkt sammanhang mellan nya och gamla inlägg. Det hjälper navigeringen inom webbplatsen för användarna, samlar deras uppmärksamhet och uppmanar dem att ta en titt på de andra inläggen, vilket leder till en högre webbplatstrafik. Det är en enkel process som enkelt kan utföras i WordPress där man måste välja länkalternativet i inläggsredigeraren, välja länken till befintligt innehållsalternativ och välja önskat inlägg från listan över äldre inlägg som gjorts tillgängliga.

SEO-element på plats

Sökmotoroptimering kan stärkas ytterligare genom att inskärpa vissa aspekter. Titeltaggar spelar en stor roll för att visa webbplatsens prestanda. Det bör kontrolleras att titeltaggarna är unika och att de har de riktade sökorden men inte är överfyllda med för många sökord. Man bör se till att använda schemamarkering/strukturerad datamarkering eftersom en uppskattning har visat att över en tredjedel av Googles SERP:er organiserar utdragen som backas upp av schemat. Detta beror främst på att schemat spelar en utmärkt roll för att tillhandahålla information på ett visuellt organiserat och relevant sätt.

Optimering på plats

De flesta av de framträdande funktionerna för sökmotoroptimering förekommer i WordPress-bloggen. I enlighet med talesättet "en bild säger mer än tusen ord", ger bilder en specialitet till bloggen. När det paras ihop med bra sökord leder det till en bra sökoptimering.

<imgsrc="keywords-title-tag.webp" alt="keywords SEO Title Tag" />

Att använda ovanstående kod på den första bilden leder sökmotorerna att hitta utmärkta bilder baserat på de nyckelord som anges i deras bildsökning. Att använda komprimerade bilder hjälper till att minska sidstorleken. Personer med teknisk expertis kan observera koden för bloggens tema och analysera om den kan få fler besökare och ändra den efter behov. En stor bidragande faktor till SEO är sajtens lyhördhet. Om temat är användarvänligt hjälper det att bjuda in många publik.

Off-site optimering

Off-site optimering är inget annat än processen att bygga länkar bortom ens eget WordPress. Det är en procedur genom vilken andra webbplatser länkas till WordPress-bloggen. Att skaffa länkar som innehåller nyckelordsankartext hjälper dig att få en specifik rankning för sökorden. Det finns många sätt att bygga länkar men de två mest föredragna sätten är genom organiska länkar och whitehat. Organiska länkar är de bästa och det kommer att vara oerhört fördelaktigt om de kan erhållas från högre auktoritetswebbplatser som är välkända. Whitehat hänvisar till kvalitetslänkbyggande men man bör anstränga sig hårt för att få detta. Länkbyggande kan göras genom aktiviteter som att presentera gästbloggar för framstående bloggar från den relevanta branschen.

Metabeskrivning

Metabeskrivningen är en genialisk funktion som ger en förståelse för WordPress-bloggen till sökmotorerna och informerar dem om vad sidan handlar om. Därför blir det en betydande del av SEO. Metabeskrivning hänvisar till ett kort utdrag, taggat i HTML, som ger innehållet på sidan. En metabeskrivning bör utformas på ett sådant sätt att den är användbar och informativ för användaren och håller sig inom 155 tecken. Det relevanta sökordet bör användas i både titeln och Metabeskrivningen eftersom sökord är fetstilade av Google i både titeltaggen och i Metabeskrivningen och detta kommer att hjälpa sökresultaten att vara specifikt synliga för användaren när de söker efter en viss term.

Undersök, analysera och övervaka rankningar

För att säkerställa en långsiktig framgång för WordPress-webbplatsen är det viktigt att känna till och förstå Googles rankningsalgoritm och analysera rankningsmönstret. Man kan övervaka rankningspositionen för sin webbplats genom att använda verktyg som Authority Labs och Google Analytics. Authority Labs hjälper till att spåra rankingen av Keyword för en webbplats där Google analytics gör det möjligt att ta reda på vilka sökord folk använder för att nå webbplatsen i sökresultat och hjälper också till att veta mer om besökarna på webbplatsen.

Inkludera sociala medier

Sociala medier öppnar dörrarna till webbplatsen för en oräknelig publik. Så det kommer att vara en lysande strategi att integrera webbplatser för sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. i webbplatsen. Detta kan göras genom att inkludera delningsknappar för sociala medier för inläggen. Inläggen med bra sociala reaktioner prioriteras högt av sökmotorer i SERP. För att få och förbättra användarens engagemang kan exklusiva sociala mediekonton skapas för bloggen och underhållas regelbundet för att locka tusentals besökare till webbplatsen. Man kan försöka dominera i Google-sökningen genom att använda Google+ eftersom när man är inloggad på Google+ visas personliga sökresultat baserat på de vänner som gjorts i det sociala mediekontot.

Tillhandahåll klassens bästa innehåll

Att tillhandahålla hög kvalitet och unikt innehåll i varje inlägg är oumbärligt för att få en bra ranking i förhållande till SEO. Webbplatsbesökare och sökmotorer attraheras av exceptionellt innehåll. Tillgången till mer innehåll på webbplatsen säkerställer att besökarna fortsätter att komma till webbplatsen och sökmotorer skulle placera många av webbplatsens sidor i sökindexet. Inkluderandet av infografik, podcasts, videor, blogginlägg etc. bidrar till att skapa kvalitetsinnehåll. Det bör också ses att inlägg görs ofta på webbplatsen eftersom det skulle hjälpa till att få sökmotorernas uppmärksamhet.

Öka prestandan

Webbplatsens hastighet kan ökas på ett betydande sätt med hjälp av ett caching-plugin. Cachingplugins hjälper till att minska belastningen på webbservern och gör det möjligt att göra webbplatsen snabbare. Att minska laddningstiden för webbsidan är direkt relaterad till förbättringen av användarupplevelsen. Medelstora till stora webbplatser kan anställa Content Delivery Network eller CDN som utför operationen att cachelagra det statiska innehållet bland många servrar på sitt nätverk och sedan tillhandahåller innehållet till användarna genom servrar som placeras närmare dem. Detta hjälper också till att påskynda sidans prestanda.

Anpassa Permalink-strukturen och robots.txt

Det finns en standardinställning för'?p=[id]' Permalänkar för inlägg i WordPress. Detta format bör ändras eftersom en sådan struktur inte är sökmotorvänlig och det kommer inte att tillåta användning av viktiga nyckelord i Permalänk som hänför sig till inläggen. I det här fallet är det bättre att välja en textbaserad Permalänkstruktur. Det hjälper till att förbättra sidans SEO. För att begränsa Googlebot från att besöka och indexera vissa kataloger eller sidor på webbplatsen kan robots.txt användas.

Installation av plugins

En av de plugin som måste ha för en WordPress-webbplats är en .xml-webbplatskarta. Det är ett mycket användbart verktyg som ger länkar till alla sidor på webbplatsen till sökmotorer och gör det möjligt för dem att indexera webbplatsens innehåll på ett snabbare och enklare sätt. En annan viktig installation är ett bra SEO-plugin, som automatiskt hjälper till att upprätthålla SEO-aspekterna för webbplatsen. Efter installation av sökplugin bör taggen rel="canonical" aktiveras för sidorna eftersom det kommer att hjälpa till att eliminera duplicerat innehåll från WordPress-webbplatsen och fastställa den verkliga URL-källan till webbplatsinnehållet. Implementering av rel="author"uppmärkningen på webbsidan ska visa en kolossal 150% ökning av den organiska trafiken och detta har avslöjats av olika statistik.

Eliminera onödiga element

I princip bör alla onödiga aspekter tas bort från webbplatsen så att huvudinnehållet förblir markerat. Det bör ses att länkar som inte är användbara för sökmotorerna, som inte är relaterade till webbplatsen och inte kommer från en pålitlig källa omedelbart avföljs. För en ren webbplats är det bäst att blockera skräppostkommentarer, annars kan webbplatsen straffas av sökmotorer. Man bör se till att de trasiga länkarna på webbplatsen upptäcks och repareras omedelbart eftersom sökmotorer alltid uppmuntrar korrekt underhållna webbplatser.

Genom att följa alla viktiga procedurer, göra de nödvändiga ändringarna på WordPress-webbplatsen och generera ett anmärkningsvärt innehåll, kan man framgångsrikt tjäna en högre och ansedd ranking inom SEO.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More