Apple kan komma att ställas inför ytterligare EU-anklagelser om konkurrensutsättning för musikströmning som Spotify utlöste

8

I korthet: I april 2021 fann EU-kommissionen att Apple bröt mot EU:s konkurrensregler efter att ha undersökt företagets påstådda gatekeeping till App Store. I år kan fallet mot det växa med ytterligare antitrustavgifter och omfattande regleringar som kommer att tvinga fram betydande förändringar i hur Apple verkar i regionen.

Europeiska tillsynsmyndigheter förbereder en genomgripande lagstiftning som bland annat kan tvinga fram Apples muromgärdade trädgård. Cupertino-jätten har länge hävdat att iOS är säkrare än Android på grund av en insisterande på att endast tillåta användare att installera appar från App Store, men de nya reglerna kommer att sätta det anspråket på prov.

EU:s Digital Markets Act kommer också att tillåta apptillverkare att erbjuda alternativa betalningsmetoder för sina tjänster, trots att Apple häftigt motsätter sig idén. Förra månaden gjorde företaget en liten eftergift och ändrade sina utvecklarriktlinjer för att tillåta alternativa betalningssystem att användas, men det vill fortfarande få sitt snitt från den totala försäljningen.

Det visar sig att Apples huvudvärk ökar, eftersom det står inför ytterligare antitrustavgifter i EU relaterade till en tidigare undersökning av hur musikströmning fungerar och främjas inom Apples ekosystem. Undersökningen lanserades efter ett klagomål som lämnades in av Spotify 2019, där streamingjätten anklagade Apple för att medvetet begränsa valmöjligheterna och förhindra innovation genom förmånsbehandling till dess appar.

Nu när EU stärker sin antitrustreglering, tror man att man kommer att göra ett starkare argument mot teknikjättar som Apple som kan använda sina plattformar för att få en fördel mot kommande konkurrenter. Förra året fann EU-kommissionen att Apples App Store bröt mot befintliga konkurrensregler, vilket kan leda till böter på 36,6 miljarder dollar eller 10 procent av dess globala intäkter 2021.

När det gäller Cupertino-jätten förnekade den bestämt Spotifys anklagelser om konkurrensbegränsande beteende och förklarade att de ser dem som vilseledande retorik utformad för att hjälpa det senare företagets finansiella ambitioner. Reuters skriver att personer som är bekanta med fallet förväntar sig att EU kommer att utfärda fler antitrustavgifter i ett kompletterande meddelande om invändningar någon gång under de kommande veckorna.

Toppnamn: Guillaume Perigois | Unsplash

Inspelningskälla: www.techspot.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More